इंग्लंड पयल्या दिसा 3 बाद 315

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

इंग्लंडान येजमान न्युझिलॅण्डा आड कालच्यान सुरू जाल्ले दुसरे टॅस्टीच्या पयल्या दिसा तीन विकेटी वगडावन 315 धांवड्यो केल्यो. इंग्लंडान पयल्या स ओव्हरींनी तीन विकेटी वगडायल्या उपरांत जबरदस्त पुनरागमन केलें. पयल्या दिसा फकत 65 ओव्हरीच जाल्यो. उपरांत पावस आयलो आनी पयल्या दिसाचो खेळ सोंपिल्ल्याची घोशणा अंपायरांनी केली.

पयल्या दिसा जो रुट आनी हॅरी ब्रूक हांणी 294 धांवड्यांची भागिदारी केली. रुट 101 आनी हॅरी ब्रूक 184 धांवड्यो करून खेळपट्टीचेर आसा. ताका दोट्टी शेंकडो पुर्ण करपाक फकत 16 धांवड्यांची गरज आसा.

ते पयलीं न्युझिलॅण्डान टॉस जिखून पयलीं इंग्लंडाक बॅटींग करपाचें आमंत्रण दिलें. ताचो हो निर्णय सुरवातीक योग्य दिसलो. जॅक क्रॉले 2 आनी बेन डकेट 9 धांवड्यो करून बाद जाले. तिसरे सुवातेर बॅटिंगेक आयिल्लो ओली पॉप 10 धांवड्यो करून तंबूंत परतलो.

6.4 ओव्हरी मेरेन इंग्लंडाचो स्कोर 3 बाद 21 असो आशिल्लो. ते उपरांत रुट आनी ब्रूक हांणी 294 धांवड्यांची नाबाद भागिदारी करून आपल्या पंगडाक बरे स्थितींत हाडलो.

न्युझिलॅण्डा वतीन मॅट हॅन्रीन 2 आनी टिम सावथीन 1 विकेट घेतली. दोन टॅस्टींचे माळेंत इंग्लंड 1-0 असो मुखार आसा.