इंग्लंडाच्या जैतांत बॅयरस्टो पर्जळ्ळो

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

इंग्लंडान दुसरे टॅस्टींत न्युझिलॅण्डाक 5 विकेटींनी हारयलो. जैता खातीर 299 धांवड्यांचो फाटलाव करपी इंग्लंडाक जॉनी बॅयरस्टो आनी मुखेली बेन स्टोक्स हांकां लागून जैत फावो जालें. ह्या जैता सयत इंग्लंडान तीन मॅचींचे माळेंत 2-0 अशी निर्णायक आघाडी घेतली.

इंग्लंडाक जैताच्या दारा मेरेन हाडपाचें स्र्य बॅयरस्टोक वता. ताणें न्युझिलॅण्डाची बॉलींग फोडून काडली. मैदानाच्या चारूय वटेन शॉर्ट्स मारून 92 बॉलांनी 136 धांवड्यो केल्यो. हातूंत 14 चवक्यांचो आनी सात सक्यांचो आस्पाव आसा. बॅयरस्टो वांगडा मुखेली स्टोक्सान लेगीत आक्रमक रूप आपणायलें. ताणें 70 बॉलांनी 10 चवके आनी स सक्यांचे मजतीन 75 धांवड्यो केल्यो.

इंग्लंड 4 बाद 93 अशे कठीण स्थितींत आशिल्लो. पूण, बॅयरस्टो आनी स्टोक्स हाणें पंगडाक बरे स्थितींत हाडलो. पांचव्या दिसाच्या च्या च्या विसवा मेरेन इंग्लंडान 4 बाद 139 धांवड्यो केल्ल्यो. पूण, उपरांत बॅयरस्टोन आक्रमक बॅटींग करून आपलो शेंकडो पुर्ण केलो.

ह्या दोगांचे उत्कृश्ठ भागिदारी पयलीं ट्रॅण्ट बोल्टान उत्कृश्ठ फॉर्मांत आशिल्ल्या जो रुटाक (3) तंबूंत धाडलो. तशेंच दिसाच्या पयल्या सत्रांत ताणें जॅक क्रावलीक (0) बाद केल्लो. एलेक्स लीसान 44 आनी ओली पोपान 18 धांवड्यो केल्यो.

ते पयलीं न्युझिलॅण्डाचो दुसरो डाव जेवणाच्या विसवाक 45 मिनटां बाकी आसतना 284 धांवड्यांचेर सोंपलो. पांचव्या दिसाची सुरवात 7 बाद 224 वयल्यान केल्ली. उरिल्ल्या तीन बॅट्समनांनी 60 धांवड्यांची भर घाली.