इंग्लंडाचो संवसारीक विक्रम

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

इंग्लंडान आंतरराष्ट्रीय वन डे क्रिकेटींत सगल्यांत व्हड स्कोर उबारपाचो आपलोच संवसारीक विक्रम मोडलो. इंग्लंडान नॅदरलॅण्डा आड तीन बॅट्समनांच्या शेंकड्यां नेटार निर्धारीत 50 ओव्हरींनी 4 विकेटी वगडावन 498 धांवड्यो केल्यो. 500चो आंकडो हुपपाक ताका फक्त दोन धांवड्यो उण्यो पडल्यो.

संवसारीक विक्रम इंग्लंडाच्याच नांवार आशिल्लो. ताणें 19 जून 2018त ऑस्ट्रेलिये आड नॉटिंघम मॅचींत 6 बाद 481 धांवड्यो केल्ल्यो. मजगतीं, धांवड्यांचो फाटलाव करपी नॅदरलॅण्डाचो डाव 49.4 ओव्हरींनी 266चेर सोंपलो, अशें तरेन ताका 232 धांवड्यांची हार घेवची पडली.

इंग्लंडाच्या फिल सॉल्ट (122), डॅव्ही मलान (125) आनी जोस बटलर (162) हांणी शेंकडे मारले. एका डावांत तीन शेंकड्यांची नोंद जावपाची वन डे क्रिकेटीच्या इतिहासांतली ही फक्त तिसरी खेप. हाचे आदीं दक्षीण आफ्रिके वतीन 2015त वॅस्ट इंडिजा आड आनी भारत आड एका डावांत तीन शेंकड्यांची नोंद जाल्ली.

जोस बटलरान फक्त 47 बॉलांनी शेंकडो पुर्ण केलो. उण्यां बॉलांनी शेंकडो पुर्ण करपाचो संवसारीक विक्रम एबी डिविलियर्साच्या नांवार आसा. ताणें 2015त वॅस्ट इंडिजा आड 31 बॉलांनी शेंकडो पुर्ण केल्लो. बटलरान 70 बॉलांक तोंड दितना 14 चवके आनी सात सके मारले. वन डे क्रिकेटींत एका डावांत सगल्यांत चड सके मारपाचो विक्रम इंग्लंडाच्या इयोन मॉर्गनाच्या नांवार आसा. मॉर्गनान 2019त अफगाणिस्ताना आडचे मॅचींत हो पराक्रम केल्लो.

इंग्लंडाच्या बॅट्समनांनी नॅदरलॅण्डाची बॉलींग फोडून काडली. नॅदरलॅण्डाच्या चार बॉलरांनी 80 परस चड धांवड्यो दिल्यो. सगल्यांत चड धांवड्यो फिलीप बोइसेविना आड आयल्यो. ताणें 10 ओव्हरींनी एकूय विकेट घेनासतना 108 धांवड्यो दिल्यो.