इंग्लंडाचो डाव 246चेर सोंपलो

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

वन डे माळेंतले दुसरे मॅचींत इंग्लंडान दिल्ले 247 धांवड्यांचो फाटलाव करतना भारताचो लेगीत डाव गडगडलो. निमाणी खबर मेळ्ळी त्या वेळार भारतान 4 विकेटी वगडावन 57 धांवड्यो केल्ल्यो.

भारताक पयलो धपको चार धांवड्यांचेर बसलो. मुखेली रोहीत शर्मा शुन्याचेर बाद जालो. ते उपरांत दुसरो ओपनर शिखर धवन लेगीत खास प्रदर्शन करपाक शकलो ना. तो णव धांवड्यो करून तंबूंत परतलो. दोनूय विकेटी रीसे तोपलेन घेतल्यो. पंगड वेवस्थापनान सुर्यकुमार यादवा पयलीं ऋषभ पंताक बॅटिंगेक धाडलो. पूण, तो लेगीत रोहीता भशेन शुन्याचेर बाद जालो.

ते उपरांत सेट जावपी विराट कोहली परतून अपेशी थारलो. ताणें 25 बॉलांक तोंड दितना 16 धांवड्यो केल्यो. हातूंत तीन चवक्यांचो आस्पाव आशिल्लो.

ते पयलीं इंग्लंडान पयलीं बॅटींग करतना 49 ओव्हरींनी 246 धांवड्यो केल्यो. भारता वतीन स्पिनर युजवेंद्र चहलान सगल्यांत चड चार विकेटी घेतल्यो. जाल्यार जसप्रीत बुमरा आनी हार्दिक पांड्या हाणें दरेकी दोन विकेटी मेळयल्यो. मोहम्मद शमी आनी प्रसिद्ध कृष्णा हांकां दरेकी एक विकेट फावो जाली.

इंग्लंडा वतीन दावखुरो बॅट्समन मोईन अलीन सगल्यांत चड धांवड्यो केल्यो. ताणें 64 बॉलांनी 47 धांवड्यांची खेळी केली.

इंग्लंडाचे बॅट्समन परतून अपेशी थारले. जेसन रॉय (23) आनी जॉनी बॅयरस्टो (38) ह्या ओपनरांनी सादूरतायेन डावाची सुरवात केली. पयले विकेटी खातीर 41 धांवड्यांची भागदारी केली. पूण, पयली विकेट पडल्या उपरांत इंग्लंडाचो डाव गडगडलो. ही जोडी हार्दिक पांड्यान फोटली.

जो रूट (11), बेन स्टोक्स (21), जोस बटलर (4) हे रोखडेच तंबूंत परतले.

इंग्लंडाचो अर्दो पंगड फक्त 102 धांवड्यांचेर तंबूंत परत गेल्लो. ते उपरांत मोईन अलीन (47) आनी डॅव्हीड विलीन (41) हांणी 46 धांवड्यांची भागिदारी करून इंग्लंडाचो डाव सांबाळपाचो यत्न केलो. पूण, तांकां येस आयलें ना. अली उपरांत डॅव्हीड विली वांगडा मेळून पंगडाचो स्कोर 200च्या वयर व्हेलो.

अलीन 64 बॉलांनी दोन चवके आनी दोन सक्यांचे मजतीन 47 धांवड्यो केल्यो. विलीन नाबाद 41 धांवड्यो केल्यो.

युजवेंद्र चहल पर्जळ्ळो

भारता वतीन चहल येसस्वी बॉलर थारलो. ताणें 10 ओव्हरींनी 47 धांवड्यो दिवन 4 विकेटी घेतल्यो.

भारताक पयलें येस हार्दिक पांड्यान मेळोवन दिलें. ताणें जेसन रॉयाक (23) बाद केलो. ताची कॅच सुर्यकुमार यादवान धरली. ते उपरांत चहलान इंग्लंडाचो गडगडावपाक सुरवात केली. ताणें एकाय बॅट्समन खेळपट्टीचेर तग धरपाक दिलो ना.

चहलान जॉनी बॅयरस्टोक (38) बोल्ड करून इंग्लंडाक दुसरो धपको दिलो. ते उपरांत चहलान जो रुटाक तंबूंत धाडलो. ताणें 21 बॉलांनी 11 धांवड्यो केल्यो. चहल हांगाच थांबूंक ना. ताणें उपरांत बेन स्टोक्साक एलबीडब्ल्यू बाद केलो. स्टोक्स 23 बॉलांनी 21 धांवड्यो केल्यो.

मुखेली जोस बटलर पुर्णपणान फ्लॉप थारलो. ताणें फक्त पांच बॉलांनी चार धांवड्यो केल्यो. ताका मोहम्मद शमीन बोल्ड केलो.

भारताचो आदलो मुखेली विराट कोहलीचें हे मॅची वरवीं पुनरागमन जालां. दुखापतीक लागून ताका पयली वन डे चुकिल्ली.