आेडीपीः राणे हांणी घेतली शाह हांची भेट

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

म्हत्वांच्या विशयांचेर चर्चा जाल्ल्याची मंत्री राणे हांची म्हायती


पणजी : ओडीपी रद्द करपाच्या विशया वयल्यान गोंयचें राजकारण तापिल्लें आसतनाच नगर नियोजन मंत्री विश्वजीत राणे हांणी बुधवारा दिल्लींत वचून थेट गृहमंत्री अमीत शाह हांची भेट घेतली. हे भेटी उपरांत गोंयांतल्या राजकी मळार आरत्यो परत्यो चर्चा चालू आसात.
केंद्रीय गृह मंत्री अमीत शाह हांचे वांगडा आपूण गोंयच्या विवीध म्हत्वाच्या विशयांचेर सविस्तर चर्चा केल्या. तशेंच तांचे मार्गदर्शन घेतलां. आपूण सदांच गोंयकारांच्या हिता खातीर यत्न करतलो, अशी हमी मंत्री विश्वजीत राणे हांणी सोशल मिडिया वरवीं दिली. पूण गोंयांत ओडीपी रद्द करपा वयल्यान विरोधी काँग्रेस आनी मंत्री विश्वजीत राणे हांचे मदीं संघर्श चालू आसतनाच राणे हांणी थेट दिल्लींत वचून अमीत शाह हांची भेट घेतिल्ल्यान ह्या विशयाक वेगळेच मोडण मेळ्ळां.
ओडीपींचो गैरवापर करून जमनी बेकायदो रुपांतर केल्ल्या वा झोन बदलप्यांचेर कायद्या प्रमाण खर कारवाय करपाची शिटकावणी मंत्री राणे हांणी विरोधी पक्ष फुडारी मायकल लोबो हांच्या दोन रिसॉर्टांक ‘कारणां दाखय’ नोटीस धाडल्या. ही रिसॉर्टां बेकायदो आसल्यार तांचेर कारवाय करतले, अशी थेट शिटकावणीय दिल्या. ताचे वयल्यान पयलीं मायकल लोबो आनी ते उपरांत काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष अमीत पाटकार हांणी नगर नियोजन मंत्री राणे हांचेर खर टिका केल्या. मंत्री राणे हांणी ओडीपी रद्द करपाचो घेतिल्लो निर्णय पुराय चुकीचो आसा. ह्या निर्णयाक लागून गुंतवणूकदार संकश्टांत येतले. ते खातीर मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी हातूंत हस्तक्षेप करचो अशी मागणी लोबो हांणी केल्ली.
मजगतीं, मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी बुधवारा प्रुडंट खबरां चॅनेलाक दिल्ले मुलाखतींत हे विशीं स्पश्टीकरण दिलां. गुंतवणूकदार आनी उद्देग हांचे हीत मतींत घेवनूच सरकार ओडीपीं विशीं
निर्णय घेतले, अशें तांणी जाहीर केला.