आॅनलायन शाॅपिंगांत वस्तू परतून दिवपाचो ट्रेंड

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

आधुनीक तंत्रगिन्यानाचो उपेग लंडनांतले किरकोळ विक्रेते करतात. गिरायक ऑनलायन खरेदी करतना वस्तू परतून दिवपाचो व्हड ट्रेंड सुरू जाला. हाका लागून विक्रेत्यां मदीं नाराजी पातळपाक लागल्या. देखून गिरायकांची माल परत करपाची प्रवृत्ती आळाबंदा हाडपा खातीर आतां विक्रेत्यांनी ऑनलायन खरेदी करतना नवें तंत्रगिन्यान वापरपाक सुरवात केल्या.

ते गिरायकांक ऑनलायन खरेदींत चड पर्याय दिवपाक लागल्यात. जाका लागून गिरायकांक वस्तूंची बरी निवड करपाक मेळटली. जशें बॉडी स्कॅनिंग मशीन, व्हिडियो, फोटो, वस्तूंची बरी म्हायती दिवपाक.

ऑनलायन खरेदी केल्लो माल परतून दिवपाची प्रवृत्ती सगळ्याच प्रकारच्या मालांत आसा. पूण कपड्यांत तो 50 टक्क्यां मेरेन आसता. कोवीड काळांत वस्तू ऑनलायन खरेदी करून परत येवपाचो प्रवाह वाडला. झीगझॅग ग्लोबलाचे रिटर्न्स स्पेशलिस्ट अल गॅरी म्हणटात, आतां 40 टक्क्यां परस चड खरेदीदार उत्पादन ऑर्डर करतना उण्यांत उणी एक वस्तू परतून दिवपाची येवजण करता. कोवीड पयलीं हो प्रकार 30 टक्के आशिल्लो. लॉकडावनाचे मजगतीं ऑनलायन खरेदी करपाक लोकांक चड सोंपें जालां.

ग्लोबल डेटाच्या विश्लेशकांच्या म्हणण्या प्रमाण, 2020 वर्सा ब्रिटनांत गिरायकांनी 59,618. 51 कोटी रुपया मोलाचीं उत्पादनां परतून दिल्यांत. 2025 मेरेन तातूंत 9 टक्क्यांनी वाड जातली,असो अदमास आसा. कोरोना काळ सोंपले उपरांत खास करून नवे ट्रेंड, कपड्यांतल्यो वस्तू आयिल्ल्यान गिरायकांनी वेगवेगळ्या प्रकारच्या दोन उत्पादनांची ऑर्डर दिवपाक सुरवात केली. एक गजाल करून पळयल्या उपरांत दुसरी गजाल परतून आयली. ग्लोबल डेटाचो पॅट्रिक आयटम ओब्रायन म्हणटा, वाडटे जागतीक चलनवाडीक लागून गिरायक आपले खरेदी विशीं चड चोखंदळ जाल्यात. 

परतून दिल्ल्या वस्तूंतल्यो फकत 50 ते 80 टक्के वस्तू रोखड्योच विकतात. परतून दिल्ले 5 टक्के कपडे परतून विकपाचे स्थितींत नात. उरिल्लीं वस्तू रिक्त- प्रक्रिया करपा खातीर धाडटात. थंयच्यान ऑनलायन विक्रेत्या वरवीं वा शोरूमांतल्यान धर्मादाय वस्तू आनी चड प्रमाणांत वस्तू विकतात. परतून येवपी सुमार 15 टक्के माल कोयर म्हणून सोंपता. जाचो विलो लावचो पडटा. ब्रायन म्हणटा, वागणूक बदलप गरजेचें. कारण रिटर्नांतल्यान व्हड प्रमाणांत कोयर निर्माण जाता. जें पर्यावरणाक हानीकारक आसता.

 मार्क्स अँड स्पेंसर गिरायकांक तांचे कुडीची उंचाय, वजन, पिराय, आयटम स्टायल पसंती आनी हेर म्हायती दिवपाची संद दिता. माल परतून दिल्यार तांच्या फायद्याचेर वायट परिणाम जायना. पर्यावरणाकय हानी जाता. कार्बन उत्सर्जन वाडत आसा. परतून येवपी वस्तूंच्या येरादारींतल्यान वर्सुकी 1.5 कोटी टन कार्बन उत्सर्जन जाता अशें लॉजिस्टीक कंपनी आयटम अपटेरो सांगता. हें 30 लाख कोटी कार्बन उत्सर्जना इतलें आसा.