आशिया खेळां सर्त फुडल्या वर्सा

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

कोरोना महामारीक लागून अंदूं स्थगीत केल्ली आशियाई खेळ 2023 वर्सा चीनांतूच जातली. आशियायी ऑलिम्पीक कावन्सिलान (ओसीए) काल नवो तारखो जाहीर केल्यो. सर्त आतां 23 सप्टेंबर ते 8 ऑक्टोबर 2023 मेरेन चलतल्यो.

अंदूं 10 ते 25 सप्टेंबर मेरेन आशियायी खेळां सर्त जावपाची आशिल्ली. पूण, चीनांत कोरोनाच्यो केशी वाडल्या उपरांत 6 मेक ही सर्त मुखार धुकलपाचो निर्णय घेवचो पडलो.

ओसीए म्हणलें, फाटल्या दोन म्हयन्यांनी टास्क फोर्सान चीनी ऑलिम्पीक समिती, हांग्झू आशियायी खेळ आयोजक समिती आनी हेर भागधारकां कडेन नव्या तारखां विशीं खूब चर्चा केल्ली. ही खेळां सर्त हेर खंयच्याय मुख्य आंतरराष्ट्रीय खेळाच्या तारखां कडेन आपटच्यो न्हय हाची जतनाय घेतली.

1.2 कोटी लोकसंख्या आशिल्ल्या हांग्झू शारांत 56 खेळां खातीर मैदान तयार केल्लें अशें आयोजकांनी सांगलें.

ह्या मैदानाचेर आशियायी खेळ आनी आशियायी पॅरा खेळ जावपाचे आशिल्ले. पूण आतां एक वर्सा उपरांत चीनाक परतून हीं मैदानां तयार करचीं पडटलीं. चीनान हाचे आदीं शिंयाळी ऑलिम्पीक घडोवन हाडिल्लें, तातूंत कोरोनाच्यो केशी आडावपाक बायो-बबल तयार केल्लो. पूण, आशियाई खेळां बाबतींत अशें जालें ना.