आवाजाचे जादूगार अमीन सयानी संवसाराक अंतरले

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

मुंबय, खबरां संस्था ः रेडिओ जगतात आवाजाचे जादूगार म्हणून वळख आशिल्ले नामनेचे अनाऊंसर आनी टॉक शो होस्ट, ‘बिनाका गितमाला’ कार अमीन सयानी (91) संवसाराक अंतरले. काल मंगळारा सांजवेळार काळजाच्या आताकान तांका मरण आयले.
तब्बल 42 वर्सां चलिल्लो ‘बिनाका गीतमाला’ ह्या तांच्या हिंदी गीतांच्या कार्यावळीन सगळे विक्रम मोडले. ‘गीतमाला’ बरोबरच उदयोन्मुख संगीत लँडस्केपची समज दाखोवन पुराय शो क्युरेट करपी आनी सादर करपी अमीन भारताचे पयलें रेडिओ निवेदक थारलें.

‘भाइयों और बहनों’ हे सदचे ओळीच्या परस ‘बहनों और भाइयों’ अशी ताची संबोधन शैली त्या काळांत खूब लोकप्रिय आशिल्ली. अमीन सयानी हांच्या नांवार 54 हजारां परस चड रेडिओ कार्यावळी तयार करपाचो, कम्पेअर आनी व्हॉईसओव्हर करपाचो विक्रम आसा. ताणें सुमार 19000 जिंगलांक आवाज दिला. हे खातीर तांचें नांव लिम्का बुक ऑफ रेकॉर्ड्सांत नोंद जालां. भूत बंगला, तीन देवियाँ, कत्ल ह्या चित्रपटांनी ताणें अनाऊंसर म्हूण काम केलें. तांचो सेलिब्रिटींचेर आदारीत रेडिओ शो ‘एस कुमार्स का फिल्मी मुकादमा’ खूब लोकप्रिय जाल्लो.