आवयनच स्वताचे धुवेक एका लाखांक गोंयांत विकली

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

कोल्हापूर, खबरां संस्था ः सद्दां उठून झगडीं जातालीं म्हूण घोवा पसून वेगळी रावपी बायलेन आपल्या इश्टाच्या आदारान आपलेच चलयेक एक लाख रुपयांत गोंयांतल्या एका जोडप्याक विकिल्ल्याची धक्को दिवपी खबर उजवाडाक आयल्या. हे संबंदी चलयेचो बापूय दिलीप विकास ढेंगे (30, रा. हातकणंगले) हांणी पुलिशेंत कागाळ दाखल केल्या. लक्ष्मीपुरी पुलीस स्टेशनांत 5 जाणांचेर गुन्यांव नोंद केला.
मेळिल्ले म्हायती प्रमाण, दिलीप आनी पूनम हांचें लग्न 2018 वर्सा जालें. तांकां 3 वर्सांचो पूत आनी 1 वर्सांची धूव आसा. वैयक्तीक कारणांक लागून घोव बायल वेगळीं रावतात. पूनम आपले आवय वांगडा पट्टनकोडोलींत रावता. फाटल्या 13 एप्रीलाक दिलीपाक ताच्या सासूमांयन फोन करून पूनमान एक धूव दत्तक दिल्या, अशी म्हायती दिली आनी ताका एकदां येवन चवकशी करपाक सांगलें. चवकशी केली तेन्ना पूनम आपल्या इश्टा वांगडा इचलकरंजींत रावता अशें कळ्ळें. थंय वचून दिलीपान पूनमाक विचारलें तेन्ना पूनमान आश्टी-सांगलींतल्या एका पाळणाघरात चलयेक दवरल्या अशें सांगलें. दिलीपान आपणाक आतांच चलयेक मेळपाक जाय असो हट्ट धरलो तेन्ना पूनमान सांगलें की तिणें चलयेक गोंयांत दत्तक दिल्या. हाचे वांगडाच 500 स्टॅम्प पेपरची नोटरीय दाखयली.
पूण चलयेक विकल्या हाची खात्री जातकच दिलीप पुलीस स्टेशनांत गेलो. दिलीप हांणी दाखल केल्ले कागाळी प्रमाण पुलिसांनी रोखडीच चलयेची आवय पूनम दिलीप धेंगे (पिराय 25, मुळ इंगळी, सध्या रा. पट्टणकोडोली, ता. हातकणंगले), तिचो इश्ट सचिन आण्णाप्पा कोंडेकार (40, शहापूर, इचलकरंजी), किरण गणपती पाटील (30, रा. केर्ली) आनी गोंयांतले जोडपे फातिमा फर्नांडीस आनी जेरी पॉल नोरोन्हा हांचे आड गुन्यांव नोंद केलो. सध्या तिगांक अटक केल्या. हे प्रकरणांत सहाय्यक पुलीस निरिक्षक रुपाली पाटील फुडलो तपास करता.