आळश्यांचो पाय

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

घोडो न्हिदतना जमनीर आडवो पडना. उब्या उब्यांच तो न्हिदपाक शकता. तो सहसा बसयना. मात, हांगा हो घोडो कितें करता तें पळयात. घडये हेर प्राण्यांचें पळोवन शिकला आसतलो.