आर्मां, तुबकां पुलीस स्टेशनार जमा करपाचो आदेश

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

पणजी: ग्रामपंचायत वेंचणूकेच्या फाटभूंयेर उत्तर गोंय जिल्हो न्यायदंडाधिकार्‍यान उत्तर गोंयच्या खंयच्याय भौशीक थळार, रस्त्यार, पायणीत, गल्लीत, चौकात वा खंयच्याय उकत्या जाग्यार/थळार कसल्याय तरेचीं तुबकां, आर्मां आनी शस्त्रां व्हरपाक/ बाळगुपाक फुडल्या आदेशा मेरेन तत्काळ बंदी लागू केल्या.

उत्तर गोंयांतल्या परवानाधारक शस्त्र मालकांनी आपली तुबकां, आर्मां आपल्या लागींच्या संबंदीत पुलीस स्टेशनाचेर 21 जुलय 2022 मेरेन जमा करपाचो आदेश दिला. जमा केल्लीं शस्त्रां वेंचणूक मतमेजणीच्या पांच दिसां उपरांत म्हणजे वेंचणूक प्रक्रिया पुराय जाल्या उपरांत परत करतले.

            खंयचेय व्यक्तीक वा ते व्यक्तीच्या मालमत्तेक धोको आसल्यार पुलीस सुरक्षा दिवपा खातीर तशें पुलीस महासंचालकाक कळोवचें, पूण जिल्हो न्यायदंडाधिकार्‍याची खास परवानगी वा सूट आसले बगर खंयच्याय व्यक्तिक आर्मां  आपल्यालागीं बाळगुपाक मेळचीं ना.

हो निर्बंध कामावयले लोकसेवक, पुलीस, संरक्षण अधिकारी आनी सुरक्षा अधिकारी, भारतीय राष्ट्रीय रायफल संघटणेचे वांगडी आशिल्ले खेळगडे हांकां लागू ना, पूण तांचो हिंसा वा कायदो आनी सुवेवस्थेक धोको निर्माण करपाच्या घडणुकांनी आस्पाव आसपाक जायना.

राज्यांत ग्रामपंचायत वेंचणूक मेकळ्या आनी अनुकूल वातावरणांत घेवपा खातीर हो आदेश जारी केला.