आर्चबिशप फिलीप नेरी फेर्रांव हांची कार्डिनल पदाचेर नेमणूक

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

भांगरभूंय । प्रतिनिधी

पणजी : पोप फ्रांसीस हांणी गोंयचे आर्चबिशप फिलीप नेरी फेर्रांव हांची हेर 21 जाणां सयत कार्डिनल पदाचेर नेमणूक घोशीत केल्या. आर्चबिशप फेर्रांव हांचे सयत पुराय गोंयां खातीर ही अभिमानाची गजाल आसा. हाका लागून आर्चबिशप आतां पोपचे वेंचणुकेंत मतदाना खातीर पात्र थारतले. हळदोणें गांवचे सुपुत फिलीप नेरी फेर्रांव हे 69 वर्सां पिरायेचे आसात. 1979 त ते धर्मगुरू जाले आनी 1994 वर्सा बिशप जाले.

आर्चबिशप फिलीप नेरी फेर्रांव हांची कार्डिनल पदाचेर नेमणूक जाले उपरांत गोंयांत खोशयेचें ल्हार आयलां. चर्चीचे धर्मगुरू तशेंच राजकारण्या कडल्यान समाज माध्यमांचेर परबींचो पावस पडला.

आर्चबिशप फिलीप नेरी फेर्रांव हांची कार्डिनल पदाचेर निवड जाल्या, हे सांगपाक आमकां खोस भोगता. नवी जापसालदारी येसस्वीपणान सांबाळपाक देव तांकां बरी बुद्द दिवं. संवसारीक चर्चीची सेवा करपाची संद तांकां मेळ्या, अशें डायसोशन केंद्राचे मुखेली फादर बेरी कार्दोज हांणी म्हणलां.

कार्डिनल पदाचेर भारतांतल्या दोन बिशपांची नेमणूक जाल्या. फिलीप नेरी फेर्रांव हांचे सयत हैदराबादचे आर्चबिशप अँथनी पुला हांचो आसपाव आसा. आशिया खंडांतले चार, युरापांतले आठ, आफ्रिकेंतले दोन, उत्तर अमेरिकेंतलो एक जाल्यार लेतिन अमेरिकेंतले चार जाण आसात. 27 ऑगस्टाक नव्या कार्डिनलां खातीर सभा जातली. देवाच्या लोकांचे बरें करपाक आपल्याक सगळे कार्डिनल मजत करतले, अशें पोप फ्रांसीस हांणी म्हणलां. सध्या कार्डिनलांचो आंकडो 208 आसा. हातूंतले 117 मतदार आसात आनी 91 बिगर मतदार आसा. नव्या कार्डिनलांचे नेमणुके उपरांत आंकडो 229 चेर पावतलो. हातूंतले 131 मतदार आसतले. नव्या 21 कार्डिनलां मदल्या 16 जाणांक मतदानाचो हक्क आसतलो. 80 वर्सां पिराये वयल्या 5 जाणांक मतदानाचो हक्क आसचो ना.