आरसीबीचें हैदराबादाचेर दणदणीत जैत

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

खबरां संस्था
मुंबयः आयपीएलाचे 54वे मॅचींत रॉयल चलेंजर्स बंगळुरून (आरसीबी) सनरायझर्स हैदराबादाक 67 धांवड्यांनी दणदणीत जैत मेळयलें. बंगळुरून दिल्लें 193 धांवड्याच्या आव्हानाचो फाटलाव करतना हैदराबादच्या बॅट्समनांनी सामको अवसान घातकीपणा केलो. तांकां हशीतशी 125 धांवड्यो करप शक्य जालें. बंगळुरूच्या जैता खातीर वनिंदू हसरंगान दोळे दिपकावपी कामगिरी केली. ताणे पांच विकेटी घेतिल्ल्यान बंगळुरूक जैता मेरेन पावप शक्य जालें. बॅटिंगेंत बंगळुरूचो कॅप्टन फॉफ ड्यु प्लेसिसाचो सणसणीत अर्द शेंकड्याच्या नाड्यार बंगळुरुन 192 धांवड्याचो दोंगोर उबो केलो.
विराट कोहली पयलेच ओव्हरींत बाद जालो तरी ड्यु प्लेसिसान नाबाद 73 धांवड्यांची खेळी केली. ताका लागून बंगळुरूक हैदराबादाक 193 धांवड्याचें आव्हान दिवप शक्य जालें. ताचो फाटलाव करतना हैदराबादाक पयलेच ओव्हरींत दोन धपके बसले. राहुल त्रिपाठीन अर्द शेंकडो करून डाव साल्वार करपाचो यत्न केलो खरो पूण तांकां जैत मेळोवन दिवपाक तो अपेशी थारलो. ताका लागून आरसीबी पंगडान 67 धांवड्यांनी जैत मेळयलें. ह्या जैतान बंगळुरूचे गुण क्रमवारींतलें चवथी सुवात आसा तशीच उरलीं. तांचे आतां 14 गुण जाल्यात.  
बंगळुरूक जाप दिवपाक खेळपाक आयिल्ल्या हैदराबाद पंगडाक पयल्याच बॉलार धपको बसलो. कॅप्टन केन विलियमसन आवट जाल्या उपरांत पयलेच ओव्हरीच्या पांचव्या बॉलार अभिषेक शर्मा आवट जालो. दोगूय शून्याचेर आवट जाले. हैदराबाद पंगड सवाय भितर काबार जातलो अशें दिसतना राहुल त्रिपाठी पंगडाचे मजती खातीर धांवून आयलो. ताणे अर्द शेकडो केलो आनी हैदराबादाक जैताची आस्त दिसपाक लागली. मात अर्द  शेंकडो जातकूच त्रिपाठीक आनीक फटकेबाजी करपाक मेळ्ळी ना. तशी तांची जैताची आस्त अस्तमेक वचपाक लागली. राहुलान 37 बॉलांत 6 चौके आनी 2 सक्यांनी 58 धांवड्यो केल्यो.
बंगळुरान टॉस जिखून पयलीं बॅटिंग करपाचें थारावन सगल्यांक धपको दिलो. कारण आतां मेरेन टॉस जिखल्या उपरांत तांणी फिल्डिंग घेतिल्ल्याचें पळोवपाक मेळिल्लें. मात ह्या वेळार तांच्या ह्या निर्णयाचो पयलेच ओव्हरीत फटको बसलो. कारण पयलेच ओव्हरींत विराट कोहली शून्याचेर आवट जालो. ते उपरांत ड्यु प्लेसिस आनी रजत पाटीदार हांणी 105 धांवड्यांची भागिदारी करून पंगडाचो डाव साल्वार केलो. पाटीदाराक अर्द शेंकडो करपाक फकत दोन धांवड्यो उण्यो पडल्यो. ताणे 38 बॉलांत 48 धांवड्यो केल्यो. ड्यु प्लेसिस मात खेळपट्टेर तिगून रावलो आनी ताणे पंगडाक 192 धांवड्यो करून दिल्यो. ताणे 50 बॉलांत 8 चौके आन 2 सक्यांनी नाबाद 73 धांवड्यो केल्यो.