आरसीबीक 8 विकेटींनी जैत

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

इंडीयन प्रिमीयर लिगेचे (आयपीएल) 67वे मॅचींत रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरून (आरसीबी) गुजरात टायटन्साक 8 विकेटींनी हारयलो. बंगळुरूक जैता खातीर 169 धांवड्यांची मोख मेळिल्ली. ताणें ती 18.4 ओव्हरींनी फक्त दोन विकेटी वगडावन मेळयली.

आदलो मुखेली विराट कोहलीन 54 बॉलांनी 73 धांवड्यांची खेळी केली. जाल्यार फाफ ड्युप्लेसीसान 44 धांवड्यांचें योगदान दिलें. ग्लॅन मॅक्सवेलान 18 बॉलांनी 40 धांवड्यो केल्यो.

ह्या जैतान बंगळुरू गुणतकट्यांत पयल्या चारांनी पावलो. अशे तरेन प्ले ऑफांत सुवात मेळोवपाची ताची आस्त कायम आसा.

पयलीं बॅटींग करपी गुजरात टायटन्साची सुरवात बरी जाली ना. शुभमन गिलाच्या रुपान पयलो धपको बसलो. शुभमन एक धांवडी करून हेजलवूडाचो शिकार थारलो. ते उपरांत ग्लॅन मॅक्सवॅलान मॅथ्यू वेडाक बाद करून गुजराताक दुसरो धपको दिलो. वेड 16 धांवड्यो करून तंबूंत परतलो. ओपनर वृद्धिमान साहा फॉर्मांत दिसतालो. पूण, धांवडी चोरपाच्या यत्नांत तो धांवबाद जालो. ताणें 22 बॉलांनी 31 धांवड्यो केल्यो. हातूंत चार चवक्यांचो आनी एका सक्याचो आस्पाव आशिल्लो.

वानिंदू हसरंगान खतरनाक दिसपी डॅव्हीड मिलराक बाद करून गुजराताक आनीक धपको दिलो. ताणें 25 बॉलांनी तीन सक्यांचे मजतीन 32 धांवड्यांची खेळी केली.

फाटले मॅचींत उत्कृश्ठ बॅटींग करपी राहुल तेवतिया कडल्यान पंगडाक आस्त आशिल्ली. पूण, हे खेपे ताका बरें प्रदर्शन करपाक जमलें ना. तो फक्त दोन धांवड्यो करून बाद जालो.

एके वटेन थारावीक अंतरान विकेटी पडत आशिल्ल्यो, पूण, दुसरे वटेन मुखेली हार्दिक पांड्यान धांवड्यांचो वेग वाडोवपाचो यत्न केलो. ताणें 47 बॉलांनी 62 धांवड्यो करून पंगडाक सांबाळपाचो यत्न केलो. ताणें चार चवके आनी तीन सके मारले. राशिद खानान 6 बॉलांनी दोन सके आनी एक चवको मारून 19 धांवड्यो करून हार्दिक पांड्याक बरी साथ दिली.