आरजी भाजपाच्या पालवान राजकी भाकऱ्यो भाजताः भिके

पत्रकार परिशदेंत उलयतना विजय भिके, वांगडा विरेंद्र शिरोडकार आनी हेर

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

भांगरभूंय । प्रतिनिधी
म्हापशेंः रिव्होल्युशनरी गोवन्स हो पक्ष तोंडान उलयता, प्रत्यक्षांत काम करना. भाजपा कडल्यान पयशे घेवन ते आपल्यो राजकी भाकऱ्यो भाजतात. आरजी ही भाजपाचीच बी टीम आसा असो गंभीर आरोप काँग्रेस फुडारी विजय भिके हांणी मंगळारा म्हापश्यांत पक्षाच्या कार्यालयांत घेतिल्ले पत्रकार परिशदेंत केला. ह्या वेळार उत्तर गोंय काँग्रेस जिल्होध्यक्ष विरेंद्र शिरोडकार आनी प्रणव परब हाजीर आशिल्ले.
कोरोना म्हामारी वेळार आनी म्हारगाये विशीं काँग्रेस पक्ष  भाजपा सरकाराक धारेर धरिल्लें तेन्ना आरजी खंय आशिल्लो. म्हादय न्हंय, कोळसो, बेरोजगारी ह्या मुद्द्यांचेर आरजीन केन्नाच सरकाराक जाप विचारली ना. काँग्रेस पक्षान घेतिल्ले विशय घेवन तांचे राजकारण चलतां अशें भिके हांणी सांगलें.
लोकां कडल्यान देणगीच्या रुपान घेतिल्ल्या पयशांचो हिशोब आरजीन जाहीर करचो आनी ते उपरांत काँग्रेस पक्षाचेर टिका करची. आरजी आनी गोंयांत आयिल्ल्या नव्या पक्षांक लागून काँग्रेस पक्षाक विधानसभा वेंचणुकेंत भोवमत मेळपाक शकले ना असो दावो तांणी केला. प्रादेशीक पक्ष फकत धर्मनिरपेक्ष मतांची विभागणी करतात. पक्षांतर विरोधी कायद्यांत आशिल्ल्या कांय त्रुटी आशिल्ल्यान भाजपवाल्यांचें फावत अशें भिके हांणी सांगलें.