आरजीचे म्हादय पदयात्रेक परवानगी दिवची न्हय

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

कायदो, सुवेवस्था इबाडुये, सगल्यो पंचायती, पालिका एकवटल्यो

भांगरभूंय I प्रतिनिधी
वाळपयः ‘म्हादय फॉर-टुगेदर’ ह्या रिव्होलुशनरी गोवन्स (आरजी) पक्षान सुरू केल्ल्या पदयात्रेक लागून सत्तरी म्हालांत कायदो आनी सुवेवस्था इबाडपाची शक्यताय आसा. ताचे विपरीत परिणाम ह्या वाठारांतल्या लोकांचेर जावपाची शक्यताय आशिल्ल्यान हे पदयात्रेक खंयचेय परिस्थितींत परवानगी दिवची न्हय, अशें निवेदन सत्तरी म्हालांतल्या 12 पंचायती आनी नगरपालिकेन उपजिल्होधिकारी प्रवीण परब हांकां भेटयलें.
सोमारा आरजी पक्षान ठाणेंच्यान पदयात्रेक सुरवात केल्ली. हे पदयात्रेक म्हाऊस पंचायतीन हरकत घेतिल्ल्यान ही पदयात्रा आडायली. पदयात्रेक दिल्ली परवानगी उपजिल्होधिकाऱ्या एका वरांत फाटीं घेतिल्ल्यान हे विशीं आक्रमक भुमिका घेवन आमदार विरेश बोरकार हांचे सयत पक्षाच्या कार्यकर्त्यांनी रस्त्याचेर ठाण मांडून हे विशींचो निशेध उक्तायलो. पदयात्रेक विरोध करपी चार जाणांची नांवां जाहीर करता, ते मेरेन रस्त्या वयल्यान उठचे नात, अशी भुमिका पक्षाच्या कार्यकर्त्यानी घेतली. ताका लागून रातीं उसरां मेरेन उपजिल्होधिकारी प्रवीण परब हांचे मुखार ह्या पक्षाच्या कार्यकर्त्यांची चर्चा जाली. निमाणे मंगळारा 3 वरांचेर हे विशीं सुनावणी आपूण घेतलो, अशें सांगलें उपरांत पक्षाच्या कार्यकर्त्यांनी आंदोलन फाटीं घेतलें.
मजगतीं, काल सत्तरी म्हालांतल्या बारा पंचायतींचे सरपंच, उपसरपंच, पंच वांगडी आनी वाळपय पालिकेचे नगराध्यक्ष सेहझीन शेख हांचे सयत सगल्यांनी सत्तरीच्या उपजिल्होधिकारी हांकां एक निवेदन भेटयलें.
ह्या निवेदनांत पदयात्रेच्या माध्यमांतल्यान सत्तरी म्हालांत तणावाची परिस्थिती तशेंच कायदो आनी सुवेवस्था इबाडपाची शक्यताय आशिल्ल्यान हे पदयात्रेक परवानगी दिवची न्हय, अशें निवेदन उपजिल्होधिकाऱ्यांक भेटयलें.
जांणी ही पदयात्रा आयोजीत केल्या तांकां सत्तरींतल्या लोकांचो हुस्को करपाची गरज ना. म्हादय विशीं सत्तरीकार जागृत आसात, अशें मोर्लें पंचायतीचे सरपंच अमीत शिरोडकार हांणी सांगलें.

सत्तरींत पदयात्रा जातलीचः मनोज परब
रिव्होलुशनरी गोवन्साचे (आरजी) सत्तरी तालुक्यांतले पदयात्रे विशीं सत्तरीच्या उपजिल्होधिकाऱ्यान मंगळारा दनपारां सुनावणी घेतली मात कसलोच निर्णय दिलो ना. पदयात्रा आडावपाचो प्रकार राजकारण्यांच्या सांगण्या वयल्यान सरकारी अधिकाऱ्यांनी केलो तरी सत्तरी तालुक्यांतली ही 100 किलोमिटरांची ही पदयात्रा येसस्वी करपाचो निश्चेव आरजीचो फुडारी मनोज परब हांणी उक्तायला. हिम्मत आसल्यार ही पदयात्रा आडोवन दाखयात अशें आव्हान तांणी आपल्या विरोधकांक दिलां.