आयोगान जापसालदारकी वळखून काम करचें

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

ओबीसींक आरक्षणांतल्यान वगळिल्ल्यान मंत्री खंवटेचो आयोगाचेर फोग
भांगरभूंय I प्रतिनिधी
पणजी : गोंयांतल्या ओबीसींचो अहवाल सरकारान राज्य वेंचणूक आयोगाक सादर केल्लो आसतनाय पंचायत वेंचणुकां खातीर ओबीसींक वगळून अधिसुचोवणी कशी जारी केली, असो प्रस्न करून मंत्री रोहन खंवटे हाणी ह्या प्रकाराक राज्य वेंचणूक आयोगाक जापसालदार थारायला.
राज्य वेंचणूक आयोगाचे अधिसुचोवणेक लागून ओबीसी समाजांतल्या लोकप्रतिनिधीं मदीं निरशेवणी पातळ्ळ्या. ते विशींची
खंत ते आमचे कडेन उक्तायतात. जे प्रमाण एससी समाजाक आरक्षण दिलां, ते प्रमाण सरकारान सादर केल्ल्या अहवालाच्या आदारान ओबीसी समाजाकूय आरक्षण दिवन पंचायत वेंचणुको पारदर्शकपणान जावप गरजेचें. खंयच्याच समाजाचेर अन्याय जावपाक जायना. तशें जाल्यार ताचो भाजपाक फटको बसपाक शकता. ते खातीर ह्या प्रकरणांत हस्तक्षेप करपाची मागणी
आपूण मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत तशेंच भाजप प्रदेशाध्यक्ष सदानदं शेट तानावडे हांचे कडेन केल्या, अशें मंत्री रोहन खंवटे हाणी पत्रकारां कडेन उलयतना म्हणलें.