आयर्लेण्डान काडलो भारताक घाम

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

टीम इंडियान दुसरे टी-20 मॅचींत आयर्लेण्डाक 4 धांवड्यांनी हारोवन दोन मॅचींची माळ 2-0 अशा फरकान जिखली. दीपक हुड्डा (104) आनी संजू सॅमसन (77) हांच्या नेटार भारतान 7 विकेटी वगडावन 225 धांवड्यो केल्ल्यो. ताका जाप दितना आयर्लेण्डाक 20 ओव्हरींनी 5 विकेटी वगडावन 221 धांवड्यो करप शक्य जाल्यो. मॅचीचे निमाणे ओव्हरींत आयर्लेण्डाक 17 धांवड्यांची गरज आशिल्ली. पूण, ताका 12 धांवड्यो करप शक्य जाल्यो.

आयर्लेण्डान जरी ही मॅच वगडायली आसली तरी ताच्या बॅट्समनांनी जबरदस्त संघर्श केलो. व्हड मोखीचो फाटलाव करपी आयर्लेण्डान अखेर मेरेन हार मानूंक ना. मुखेली अॅण्डी बिलबिर्नेन 60, हॅरी टेक्टरान 39 आनी जॉर्ज डॉकरेलान 34 धांवड्यांची खेळी केली. भारता वतीन भुवनेश्वर कुमार, हर्षल पटेल, रवी बिश्नोई आनी उमरान मलिक हाणें दरेकी एक विकेट घेतली.

भारतान अंदूं तिसरी टी-20 माळ जिखली. हाचे पयलीं ताणें श्रीलंका आनी वॅस्ट इंडीज ह्या पंगडांक हारयिल्ले. जाल्यार दक्षीण आफ्रिके आडची माळ 2-2 अशी बरोबरींत उरिल्ली.

भारतान दिल्ले 226 धांवड्यांचें आव्हान घेवन मैदानांत देंवपी आयर्लेण्डान जबरदस्त सुरवात केली. ओपनर पॉल स्टर्लींग आनी अॅण्ड्र्यू बिलबर्ने स ओव्हरींनी 72 धांवड्यो केल्यो. ही जोडी भारता खातीर खतरनाक थारता अशें दिसता आसतना रवी बिश्नोईन स्टर्लींगाक बोल्ड केलो. ते उपरांत आयिल्ल्या ग्रेथ डेन्लीक हार्दिक पांड्यान शुन्याचेर बोल्ड केलो. पूण, मुखेली बिलबर्नेन आक्रमक बॅटींग करतना 9वे ओव्हरींत आयर्लेण्डाचो शेंकडो पुर्ण केलो. अखेरेक हर्षल पटेलान ताका बोल्ड करून भारताक दुसरें येस मेळोवन दिलें.

ते उपरांत उमरान मलीकान लॉरकेन टकराक पांच धांवड्यांचेर तंबूंत धाडून आपली पयली आंतरराष्ट्रीय विकेट घेतली. मजगतीं, हॅरी टॅक्टर आनी डॉक्रेल हाणें पांचवे विकेटी खातीर भागिदारी रचपाक सुरवात केली. हॅरी टेक्टर आनी डॉक्रेल हांणी पांचवे विकेटी खातीर 47 धांवड्यांची भागिदारी करून भारताचें टॅन्शन वाडयलें. पूण, भुवनेश्वरान टेक्टराक (39) बाद करून ही जोडी फोडली.

डॉक्रेल आनी मार्क एडियर हांणी मॅच अखेरचे ओव्हरी मेरेन हाडली. हार्दिक पांड्यान निमाणी ओव्हर मलिकाक दिली. पयलो बॉल मेडन घालून ताणें आयर्लेण्डाचेर चेपण हाडलें. दुसरो बॉल नो बॉल घालो. ताका लागून आयर्लेण्डाक फ्री हीट मेळ्ळी. एडियरान ह्या बॉलाचेर चवको मारलो. अशे तरेन आयर्लेण्डाक जैता खातीर 4 बॉलांनी 12 धांवड्यो अशें समीकरण जालें. फुडल्या बॉलाचेर एडिअरान चवको मारलो. ताका लागून 3 बॉलांनी 8 धांवड्यो अशें समीकरण जालें. तिसऱ्या बॉलाचेर मलिकान एक धांवडी दिली. अशे तरेन निमाण्या दोन बॉलांचेर आयर्लेण्डाक जैता खातीर सात धांवड्यांची गरज आशिल्ली. पांचव्या बॉलाचेर एक धांवडी आयली. अखेरच्या बॉलाचेर जैता खातीर स धांवड्यांची गरज आशिल्ली. पूण, मलिकान फक्त एक धांवडी दीत भारताक चार धांवड्यांनी मॅच जिखून दिली.