आयरीश रॉड्रिग्ज दोट्टी नागरिकत्व न्यायालयीन सुनावणेचो मार्ग मेकळो

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

विश्वनाथ नेने
पणजीः गोंयचे म्हायती हक्क वावुरपी अॅड आयरीश रॉड्रिग्ज हांच्या दोट्टी नागरिकत्व प्रकरण न्यायालयांत व्हरपाक   राज्य सरकाराच्या घर खात्यान परवानगी दिल्या. ताका लागून आयरीश हांच्या नागरिकत्व प्रकरणात न्यायालयीन सुनावणेचो मार्ग आतां मेकळो जाला.
आयरीश हांच्या दोट्टी नागरिकत्वा संबंदात 2016 वर्सा पुलिसांत एफआयआर नोंद केल्लो. आतां पांच वर्सांनी सरकारान न्यायालयीन प्रक्रिये खातीर परवानगी दिल्या. आयरीशान सुमार 30 वर्सा आंदी पोर्तुगालचो पासपोर्ट घेतिल्लो. पासपोर्ट म्हणल्यात ताका पोर्तुगालचें नागरिकत्व मेळल्लें. ह्या मुद्द्यावयल्यान 2016 वर्सा कल्वर्ट गोन्साल्वीस हांणी आयरीश हांचे आड पोरणे गोंय पुलीस स्टेशनांत एफआयआर नोंद केल्लो. ते उपरांत पुलिसांनी आयरीश हांचे आड फोरेनर्स एक्ट 1946, सिटीझनशीप एक्ट 1955 आनी रिप्रेझेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1950 कायद्या खाला आयपीएस कलम 177, 181 आनी हेर कलमा खाला गुन्यांव नोंद केल्लो.
पासपोर्ट कायद्या खाला दाखल केल्ल्या एफआयआराचेर न्यायालयनीन सुनावणे खातीर केंद्र सरकाराच्या विदेश वेव्हार मंत्रालयाचे परवानगीची गरज आसता, मात गोंयचे बाबतींत केंद्रात हो अधिकार राज्य सरकाराक दिला. सरकाराचे परवागी बगर न्यायालयांत हें प्रकरण उबें रावपाक शकना. आतां राज्य सरकारान ही परवानगी दिल्ल्यान आयरीश हांच्या दोट्टी नागरिकत्वाची सुनावणी संबंदीत न्यायालयांत जावपाक शकतली.
अॅ़ड आयरीश रॉड्रिग्ज वेगवेगळ्या विशयां वयल्यान सरकारा आड भूमिका घेतात. हालींच ताणे आदलो मुख्यमंत्री प्रतापसिंह राणे हांका सरकारान दिल्ल्या आजीवन कॅबिनेट मंत्रीपदाच्या दर्जा दिवपाचें प्रकरण उच्च न्यायालयांत व्हेलाां. हे फाटभुंयेर सरकारान तांचें दोट्टी नागरिकत्व प्रकरण न्यालालयान सुनावणेक परवानगी दिवून तांचेर चेंपण हाडपाचो केल्लो यत्न अशें जाणकार उलयतात.