आयच्यान वन डे माळ

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

येजमान इंग्लंड आनी भारत ह्या पंगडां मदीं दोन दिसा पयलीं टी-20 माळ सोंपल्या. हे माळे उपरांत आतां रोखडीच वन डे माळ सुरू जाता. आयज पयली मॅच जातली. टॅस्ट मॅच हारल्या उपरांत निर्शेल्ल्या भारतान टी-20त जबरदस्त प्रदर्शन करतना 2-1 फरकान माळ जिखली. जे तरेन टी-20 माळेंत भारतान प्रदर्शन केल्लें, तशेंच वन डे माळेंत प्रदर्शन करपाक भारत इत्सूक आसा.

वन डे माळेंत लेगीत आक्रमक बॅटींग करतले अशें भारताचो मुखेली रोहीत शर्मा म्हणटा. पूण, दरेक बॉलाचेर चवको आनी सको मारपाचे इत्सेर भारताच्या बॅट्समनांक अंकूश दवरचो पडटलो.

टी-20 माळेंत केल्ल्या प्रदर्शनाचेर नदर मारली जाल्यार ताचें प्रदर्शन प्रभाव सोडपी आशिल्लें. सुरवातीच्यो दोन मॅची जिखून भारतान माळ आपल्या नांवार केली. तिसरे मॅचींत भारताक हार घेवची पडली आसली तरी सुर्यकुमार यादवान आपले बॅटिंगे नेटार सगल्यांचीं मनां जिखलीं.

मजगतीं, भारत आनी इंग्लंड ह्या पंगडां मदीं आतां मेरेन 42 वन डे मॅची जाल्यात. हातूंतल्यो 16 मॅची भारतान जाल्यार 22 मॅची इंग्लंडान जिखल्यात. 

वर्साचे अखेरेक ऑस्ट्रेलियेंत संवसारीक टी-20 सर्त जातली. ही सर्त मतींत घेतली जाल्यार दरेक मॅच आमचे खातीर म्हत्वाची आसा अशें भारताचो मुखेली रोहीत शर्मान म्हणला.

रोहीत शर्मा हो शिखर धवना वांगडा मेळून डावाची सुरवात करतलो. टी-20 माळे खातीर धवनाक पंगडांत सुवात मेळूंक नाशिल्ली. पूण, वन डे खातीर निवड समितीन ताचेर विस्वास दवरला.

विकेटकिपिंगेची जापसालदारकी ऋषभ पंताचेर आसतली. तशेंच तो चवथे सुवातेर बॅटिंगेक येवपाक शकता. पांचवे सुवाते खातीर श्रेयस अय्यर आनी सुर्यकुमार यादव हांचे मदीं सर्त आसतली. तिसरे टी-20त शेंकडो मारिल्ल्यान पांचवे सुवाते खातीर ताचो दावो घटमूट आसा. 

मजगतीं, वॅस्ट इंडिजाचे भोंवडेर धवन भारताच्या पंगडाचें फुडारपण करपाचो आशिल्ल्यान ताचे खातीर इंग्लंडा आडची माळ म्हत्वाची आसा.  

दुसरे वटेन इयॉन मॉर्गनान निवृत्ती घेतल्या उपरांत इंग्लंडाचो पुर्णवेळ मुखेली म्हणून जॉस बटलराची ही पयलीच वन डे माळ आसा. 

कोहलीचो खेळपा विशीं दुबाव

सध्या फॉर्मा खातीर झुजपी विराट कोहली खातीर आनीक एक वायट खबर आसा. ग्रोईन इंज्युरी खातीर ताका आयची मॅच चुकपाक शकता. बर्मिघमांत इंग्लंडा आडचे तिसरे टी-20 मॅची वेळार ताका ही दुखापत जाल्ली.  ताणें जाळांतलो सराव लेगीत करूंक ना.