आयच्यान वन डे माळ

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

भारताच्या बायलांचो क्रिकेट पंगड सध्या इंग्लंडाचे भोंवडेर आसा. हालींच तीन टी-20 मॅचींची माळ जाली. पूण, इंग्लंडाच्या पंगडांत हिदर नायट सयत तीन म्हत्वाच्यो खेळगडयो नासून लेगीत भारताक 2-1 अशा फरकान हारयलो. आतां भारत वन डे माळे वरवीं पुनरागमन करपाक सज्ज आसा. विशेश म्हणल्यार भारताची दिग्गज फास्ट बॉलर झुलन गोस्वामीची ही निमाणी माळ. हे माळे उपरांत गोस्वामी आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटींतल्यान निवृत्त जातली. ताका लागून गोस्वामीक जैतान निरोप दिवपाचो भारताचो यत्न आसतलो.

वन डे माळ जिखपाक भारताक सगल्या विभागांनी बरें प्रदर्शन करपाची गरज आसा. टी-20 माळेंत भारताच्या बॅट्समनांनी आनी बॉलरांनी निर्शेणी हाडपी प्रदर्शन केल्लें. ताकाच लागून टी-20 वगडावपाची पाळी ताचेर आयिल्ली. वन डे माळेंत लेगीत इंग्लंडाच्या पंगडांत म्हत्वाचे तीन बॅट्समन नात. ताका लागून भारताक माळ जिखपाची संद आसा अशें जाणकारांक दिसता.

भारताच्या पंगडांतली मदली फळी मुखेली हरमनप्रीत कौराचेर निंबून आसा. तिका सोडली जाल्यार खंयचेच मदले फळयेंतल्या बॅट्समनांक बरें प्रदर्शन करपाक जमूंक ना. हे भोंवडेर हेमलताक संद दिल्ली. पूण, ताका लेगीत आपलो ठसो उमठोवपाक जमूंक ना. जेमिमा रॉड्रिग्साचे तंदुरुस्तीचो प्रस्न उप्रासला. द हंण्ड्रेड सर्तींत ती जखमी जाल्ल्यान तिका पुर्ण सर्त चुकल्या. वन डे माळेंत लेगीत तिचो खेळपा विशीं दुबाव आसा. 

माळेंतली दुसरी मॅच 21 सप्टेंबराक आनी तिसरी 24 सप्टेंबराक जातली. दोनूय पंगडांचेर नदर मारली जाल्यार इंग्लंडाचेंच दालें जड दिसता. पूण, भारतान सांघीक यत्न केले जाल्यार तो अनपेक्षीत धपको दिवपाक शकता.

मजगतीं, इंग्लंडान आपलो 15 वांगड्यांचो पंगड जाहीर केलो. हिदर नायट आनी नेट सायवर हांचे गैर हाजेरेंत एमी जोन्स पंगडाचें फुडारपण करतली. ऑपरेशन जाल्ल्यान ती हे माळेंत खेळची ना. कार्यवाहक मुखेली नट सायवर हिणें वैयक्तीक कारणाक लागून माळेंतल्यान फाटीं सरपाचो निर्णय घेतला. निवड समितीन एलिस कॅप्सी आनी फ्रेया केम्पो ह्या नव्या चेऱ्यांक पयले खेपे संद दिल्या.

आपल्याक पंगडाचेर अभिमान आसा. व्हड खेळगडयो नासून लेगीत पंगडान टी-20 माळ जिखपाक सांघीक खेळाचें प्रदर्शन केलें. ज्या वेळार अणभवी खेळगडे पंगडांत नासता त्या वेळार नवे खेळगडे मेळिल्ले संदीचे भांगर करतात. आमच्या पंगडांतल्यान खेळगडयांनी तशेंच केलें अशें इंग्लंडाची मुख्य प्रशिक्षक लिसा केइटलीन सांगलें.