आयच्यान बेकायदो मसाज पार्लर बंद

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

मुख्यमंत्र्याचो आदेश; अंमलबजावणी जाली ना जाल्यार पुलीस निरिक्षक जापसालदार

पणजी: गोंयांत बेकायदो सुरू आशिल्ले मसाज पार्लर सोमारा सावन बंद करपाचो आदेश आपणे पुलिसांक दिला. ह्या आदेशाची अंमलबजावणी जाली ना जाल्यार संबंदीत वाठारांतल्या पुलीस निरिक्षकांक जापसालदार धरून तांचेर कारवाय करतले अशी शिटकावणी मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी काल (आयतारा) कळंगूटे उलयतना दिली.

फाटल्या कांय म्हयन्यांत दर्यादेग वाठारांतल्या गुन्यांवांनी वाड जाल्या. हे फाटभुंयेर मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी आयतारा कळंगूट दर्यादेगेक भेट दिवन थंयचे परिस्थितीचो नियाळ घेवन थळाव्या पुलिसां कडेन चर्चा केली. उपरांत पत्रकारां कडेन उलयतना फुडल्या पर्यटन हंगामा पयलींच दर्यादेग वाठारांतले सगले बेकायदो वेवसाय पुरायपणान बंद करपाची हमी तांणी दिली.

गोंयांत मसाज पार्लर्सांक सरकार परवानगी दिना, पूण भलायकी खात्या कडल्यान निकश लावन मसाज स्पाक परवानगी दितात. तरी लेगीत गोंयांतल्या खूबशा वाठारांनी, चड करून दर्यादेग वाठारांनी बेकायदो रितीन मसाज पार्लर्स सुरू आसात. अशे मसाज पार्लर्स सोमारा सावन बंद करपाचे आदेश आपणे पुलिसांक दिल्यात. आपल्या आदेशाची ताकतिकेन अंमलबजावणी जाली ना जाल्यार संबंदीत वाठारांतल्या पुलीस निरिक्षकांक जापसालदार धरून तांचेर कारवाय करतले. भलायकी खात्याची परवानगी आशिल्ले मसाज स्पा हाचे मुखार सुरू उरतले अशें मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी म्हणलें.

दर्यादेग वाठारांतली गुन्यांवगिरी आडावपा खातीर गोंय सरकारान फाटल्या कांय वर्सां सावन सकारात्मक पावलां उबारपाक सुरवात केल्या. ताचे फळ म्हूण ड्रग्स खरेदी-विक्री वेवसायाचेर अंकुश लावपाक पुलिसांक व्हड येस मेळ्ळां. बार आनी रॅस्टोरॅण्टा भायर आशिल्ल्या खाजगी सुरक्षा रक्षकांचेरूय कारवाय करतात. गोंयांत येवपी पर्यटकांक दर्यादेगांचेर पुरायपणान सुरक्षा दिवपाचो यत्न सरकारा कडल्यान सुरू आसा. ते खातीर फुडल्या पर्यटन हंगामा मेरेन पर्यटकांक कागाळीं खातीर अ‍ॅपाची सुविधाय दितले. संकश्टा वेळार ह्या अ‍ॅपा वरवीं तत्काळ पुलीस स्टेशनार कागाळ करून पर्यटकांक पुलिसां कडल्यान गरजेची ती मजत मेळोवं येतली अशें तांणी सांगलें.

खूबशे फावटी पर्यटक गोंयांत घडिल्ले घडणुकेची कागाळ आपल्या राज्यांनी वचून करतात. हाचे मुखार तांणी तशें करिनासतना आपली कागाळ थळाव्या पुलीस स्टेशनार करची. गोंय पुलीस पर्यटकांचे सुरक्षे खातीर कटिबद्ध आसा अशेंय मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी सांगलें.

पर्यटना कडेन संबंदीत वेवसायांक खात्याची परवानगी गरजेची

पर्यटना कडेन संबंदीत जे वेवसाय गोंयांत चलतात त्या सगल्या वेवसायांक पर्यटन खात्याची मान्यताय गरजेची आसा. पर्यटन खात्याचे मान्यताये बगर सुरू आशिल्ले सगले वेवसाय बेकायदो थारावन ते बंद करतले अशें मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी सांगलें.