आयएचसीएला वतीन पर्यावरण विशींची जाग्रुकताय

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

 गोंयांतली सगल्यांत व्हडली सरबराय कंपनी इंडियन हाॅटेल्स कंपनी (आयएचसीएल)  शाश्वत उदरगत, वेवसाय पद्दत बळिश्ट करपाचे नदरेन यत्न करता. कंपनीन प्लास्टिक वापरप, कार्बन फूटप्रिंट कमी करप, उदकाचो सांबाळ करप, अक्षय उर्जेचो वापर करप अशें साबार उपक्रम हातांत घेतल्यात. अंदूंचो वसुंधरा दिसा, कंपनीन राज्यांतल्या भोवतेक हाॅटेलांनी अर्थ चेक नामांकन मेळोवन दिलें. ताज एक्सोटिका रिसॉर्ट आनी बाणावलेच्या स्पा; सिकेरीच्या ताज फोर्ट आग्वाद रिसॉर्ट अँड स्पा, कांदोळेच्या ताज हॉलिडे व्हिलेज रिसॉर्ट अँड स्पा हांणी शाश्वत पर्यटन वेवस्थापन पद्धतींची खात्री करून 14 वर्सां सतत सामाजिक आनी पर्यावरणीय मळाचेर प्लॅटिनम प्रमाणपत्र प्राप्त केलां.

हे विशीं आयएचसीएलाचे क्षेत्र संचालक व्हिन्सेंट रामोस हांणी सांगलें, आमी गोंयांत वेगळे पद्दतीन पर्यावरणाची राखण करपाक योगदान दिवपाचो यत्न करतात. आमी नव्या फाल्यांचेर लक्ष्य दवरपाक जाय, जें चड बळिश्ट, सर्वसमावेशी आसतलें. पर्यटन उद्देगांत उत्कृश्टतेचे दिकेन आयएचसीएल शाश्वत पद्दतीं सयत जापसालदार पर्यटन चलोवप सुरूच दवरतलें.  हाॅटेलांतले कर्मचारी आनी सोयऱ्यांची पर्यावरणा विशीं जागरुकताय वाडोवपाक, पाचव्याचार फुडारा खातीर पर्यावरण अनुकूल करपाक विवीध उपक्रमांचें आयोजन केल्लें. तातूंत वस्तुंचो फेरवापर, रोपां लावप, पर्यावरण भोंवडी, टाटा मोटर्सान इलेक्ट्रीक वाहनांचे फायदे, गैरसमज हाचे विशीं मार्गदर्शनपर सत्र घेतलें. कांदोळी आनी कळंगूटेच्या एल शदाय चॅरिटेबल ट्रस्टाक परत वापरपाक मेळटात अशीं स्टेनलेस स्टीलाचे टिफीन कंटेनर दान केले.  आयएचसीएल हें गोंयचे सगल्यांत व्हड सरबराय आॅपरेटर आसात. तातूंत ताज, सिलेक्शन, विवांता, जिंजर, अॅमा स्टेज अँड ट्रेल्स ह्या ब्रॅण्डांचो आसपाव आसा.