आयआयटी प्रकल्प शेतजमनींत कित्याक? आनीक जमीन ना? ः अमीत पाटकार

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

केंद्र सरकाराच्या शेतकार विरोधी धोरणाक राज्य सरकाराचो तेंको

पणजी : कोटार्ली सांग्यार जावपी आयआयटी प्रकल्पाक थळाव्या शेतकारांचो विरोध आसा. शेतकारांनी आंदोलनां, निदर्शनां करूनूय सरकार शेतजमनींत हो प्रकल्प कित्याक उबारपाक पळयता, असो प्रस्न करून काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष अमीत पाटकार हांणी केंद्र सरकाराच्या शेतकार विरोधी धोरणाक राज्य सरकार तेंको दिता, असो आरोप केला.
पक्ष कार्यालयांत घेतिल्ले पत्रकार परिशदेंत ते उलयताले. आयआयटी प्रकल्पाक काँग्रेसचो विरोध ना. राज्यांत येवपी ह्या राष्ट्रीय शिक्षणीक संस्थेक येवकार. पूण दरेक खेपे शेतजमनींतूच ह्या प्रकल्पाचो प्रस्ताव कित्याक? काणकोण, सांगें, सत्तरी आनी आतां परतून सांग्यार प्रकल्पा खातीर शेतजमनिची निवड केल्या. सरकारा कडेन आसपी नायलॉन- 66, आनी सेझच्या तीन जमनींचे कितें जाले? राज्यांत बिगर शेतकी अशी खंयचीच जमीन ना? अशें प्रस्न करून शेतकारांच्या जमनीचेर अतिक्रमण जावपाक दिवचे नात, अशेंय पाटकार हांणी म्हणलें.
केंद्र सरकारान शेतकारा आड तीन कायदे संमत केले. तशेंच शेतकारांच्यो जमनी बळकावन आपल्या मर्जीतल्या भांडवलदारांच्या घश्यांत घालपाचो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांचो हेत आसा. गोंयचे आदले राज्यपाल सत्यपाल मलीक हांणीय केंद्र आनी राज्य सरकाराची ही भुमिका लोकां मुखार हाडिल्ली. मुख्यमंत्री ह्याच धोरणाक तेंको दितात. आमी सरकाराच्या ह्या धोरणा आड आसात. शेळ-मेळावलींत आमी शेतकारांच्या फाटल्यान उबे राविल्ले. सांगेंतूय आमची हीच भुमिका आसा, अशें तांणी नमूद केले.