आयआयटीचो 6 म्हयन्यांत बुन्यादी फातर

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

मुख्यमंत्र्यांची घोशणाः प्रकल्पाचेर सरकार ठाम; निदर्शनाचे फाटभुंयेर 144 कलम

भांगरभूंय I प्रतिनिधी
पणजी : सांग्यार आयआयटीक थळाव्यांचो विरोध आसतनाय फुडल्या 6 म्हयन्यांत प्रकल्पाचो बुन्यादी फातर बसयतले, अशी घोशणा मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी केल्या. सांगें भेटी वेळार मुख्यमंत्र्यान लोकां कडेन उलोवपाचे टाळिल्ल्यान ग्रामस्थांनी निरशेवणी उक्तायल्या. सरकार प्रकल्पाचेर ठाम आसा जाल्यार ग्रामस्थांच्या विरोधाक लागून आयआयटीचो प्रस्न तापपाचीं चिन्नां दिसतात.

आयआयटीक दिसान दीस सांग्यार कोटार्ली ग्रामस्थांचो विरोध वाडतूच आसा. सरकार तशेंच ग्रामस्थ आपआपले भुमिकेचेर ठाम आशिल्ल्यान प्रकरण तापतलें, अशें संकेत मेळटात.
मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी दसऱ्या दिसा सांगें म्हालाक भेट दिवन पायक देवस्थानाचो बुन्यादी फातर बसयलो. ह्या वेळार मंत्री सुभाष फळदेसाय तशेंच आमदार दिगंबर कामत हाजीर आशिल्ले. सांगेंचें उदरगती खातीर आयआयटी प्रकल्पाची गरज आसा. ह्या प्रकल्पांत थळाव्यांक नोकऱ्यांची संद मेळटली. तशेंच वेवसायाची संद उपलब्ध जातली. आयआयटीचो बुन्यादी फातर 6 म्हयन्यां भितर बसयतले, अशें मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी जाहीर केलें. हाका लागून कोटार्ली – सांग्यार आयआयटी उबारपा विशीं सरकार ठाम आसा, हे स्पश्ट जालां.
निदर्शनाचे फाटभुंयेर 144 कलम
पायक देवस्थानाचो बुन्यादी फातर बसवोपाच्या सुवाळ्या निमतान मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांची दसऱ्याची भेट पूर्वनियोजीत आशिल्ली. आयआयटी विरोधकां कडल्यान निदर्शनां वा विरोधा खातीर काळे बावटे दाखोवपाची शक्यताय आशिल्ल्यान सांगें पावलका तशेंच उगें वाठारांत दीसभर 144 कलम लागू केल्लें. दक्षीण गोंय जिल्होधिकाऱ्यांनी मंगळारा उसरां 144 कलम लागू करपाचो आदेश जारी केल्लो. हाका लागून पायक देवस्थान वाठार तशेंच उगें वाठारांत शेंकड्यांनी पुलीस तैनात आशिल्ले. हाका लागून मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांचे मेरेन पावप लोकांक शक्य जालेना. कार्यावळी थळार कांय मेजकेच लोक हाजीर आशिल्ले.
मंत्री फळदेसाय करतात लोकांची दिशाभूल
कोटार्ली – सांग्यार सरकारी जमनींत आयआयटी प्रकल्प उबारतले. कांय लोकांनी हे जमनीचेर बेकायदाे ताबो मेळयला. सरकारी जमीन आशिल्ल्यान लोकांक जमनीचेर दावो करपाचो कसलोच अधिकार ना, अशें सरकाराचें मत आसा. मंत्री तशेंच थळावे आमदार सुभाष फळदेसाय हांचे ह्या प्रकल्पा यत्न चल्ल्यात. पूण ते मुख्यमंत्री तशेंच लोकांची दिशाभूल करतात, असो ग्रामस्थांचो दावो आसा. मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी नियोजीत आयआयटी प्रकल्पाच्या जमनीची पळोवणी करची, हे विशीं ग्रामस्थां कडेन चर्चा करून वस्तुस्थिती जाणून घेवची, अशी ग्रामस्थांची मागणी आसा. मंगळारा सांग्या वयल्या शेतकारांनी पणजे आझाद मैदानाचेर निदर्शनां केली. मुख्यमंत्र्यान सांगें वाठाराक भेट दिवन जमनीची पळोवणी करची, लोकांचे म्हणणें आयकून घेवचे आनी उपरांत निर्णय घेवचो. पूण हे मागणेक मुख्यमंत्र्या कडल्यान प्रतिसाद मेळूंक ना. हाका लागून शेतकार तशेंच ग्रामस्थांची निरशेवणी जाल्या.
आयआयटी खातीर 13 लाख चौखण मिटर जमीन सरकार घेवपाक सोदता. हातूंत 70 टक्क्या वयर जमनींत शेंकड्यांनी माड तशेंच हजारांनी काजीची झाडां आसात. हे जमनींत शेतकार उत्पन्न घेतात. तीन ते चार वर्सां पयलीं शेतां लेगीत रोयताले. तशेंच हे जमनींत मसुंडी आसा. हे सगले मुख्यमंत्र्यान स्वता येवन पळोवचे, अशी शेतकारांची इत्सा आसा, अशें सांतान रॉड्रिग्ज हांणी सांगलां. जमनीचेर आमी अतिक्रमण केलां असो सरकाराचो दावो आसा, पूण फाटलीं जायतीं वर्सां थळावे शेतकार हे जमनींत काजू तशेंच नाल्लाचें उत्पन्न घेतात, अशें सांतान रॉड्रिग्ज हांणी सांगलें.
144 कलम कित्याक?
शेतकारांचें म्हणें आयकून घेवपा बदला सरकारान बुधवारा सांग्यार 144 कलम लागू केलें. हाचो अर्थ सरकार शेतकारांक भियेता. पायक देवस्थानाचो बुन्यादी फातर बसोवपाचे कार्यावळी खातीर 144 लागू करपाची गरज कितें? शेतकारांनी सरकाराक रितसर निवेदन सादर केलां. जे कोण आंदोलनांत फुडें आसात तांकां धमकी दिवपाचे प्रकार सुरू जाल्यात, अशें सांतान रॉड्रिग्ज हांणी म्हणलें.