आमदारांच्या राजिनाम्या खातीर मुख्यमंत्र्यांनी फुडाकार घेवचो

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

म्हादय खातीर मुख्यमंत्र्यानी कृती करपाची काँग्रेसीची मागणी

आंदोलनाची काँग्रेसीची शिटकावणी

पणजी : म्हादयक आपले आवय समान मानपी मुख्यमंत्र्यांनी म्हादय वाटावपा खातीर प्रत्यक्ष कृती करपाची मागणी काँग्रेस पक्षान केल्या. कर्नाटकाच्या आराखड्याक दिल्ली मान्यताय फाटीं घेवपा खातीर राज्याच्या 40 आमदारांनी राजिनामो दिवपाची तयारी दाखोवंक जाय. हाचे खातीर मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी फुडाकार घेवचो, अशी मागणी विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमांव हांणी केली. सरकारान कृती केली ना जाल्यार आंदोलन करपाची शिटकावणी काँग्रेस फुडाऱ्यांनी दिल्या.

विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमांव हांणी शुक्रारा पत्रकार परिशद घेतली. ह्या वेळार प्रदेश काँग्रेस अध्यक्ष अमीत पाटकार, आमदार एल्टन डिकोस्टा आनी आमदार अॅड. कार्लोस फरेरा हाजीर आशिल्ले.

म्हादय प्रस्नाचेर भाजप सरकारान गोंयचो विस्वासघात केला. केंद्रातल्या भाजप सरकारान म्हादय विशीं सेगीत कर्नाटकाक झुकते माप दिलां. म्हादय विशीं गोंयचे हीत जपपाक राज्यांतल्या भाजप सरकाराक अपेस आयलां असो आरोप युरी आलेमांव हांणी केलो. विधानसभेचे शिंयाळें अधिवेशन 16 जानेवारी ते 19 जानेवारी ह्या काळांत जातलें. अधिवेशनाचो कार्यकाळ वाडोवपा सयत एक दीस म्हादय प्रस्नाचेर चर्चा जावची. म्हादय विशींची सगलीं कागदपत्रां सरकारान सभाघरांत सादर करची अशी मागणी युरी आलेमांव हांणी केली. म्हादय प्रस्नाचो घटनाक्रम आनी कायदेशीर गजालींची म्हायती लोकांक मेळपाक जाय. हाचेर खोलायेन चर्चा जावपाची गरज आसा, अशी मागणी काँग्रेसीन केल्या.

म्हादयचेर सेगीत सरकाराची तडजोड

कांय वर्सां पयलीं आदले मुख्यमंत्री सर्गेस्त मनोहर पर्रीकार हांणी कर्नाटकाच्या मुख्यमंत्र्यांक पत्र बरयिल्लें. उदक वापरा विशीं हें पत्र आशिल्लें. आतां केंद्र सरकारान कळासा भंडुरा प्रकल्पाच्या आराखड्याक मान्यताय दिल्या. गोंयांतलें भाजप सरकार ओग्गी आसा. राज्यांतल्या भाजप सरकारान म्हादय विशीं सेगीत तडजोड केल्या असो आरोप अमीत पाटकार हांणी केलाे.

काँग्रेसींतल्यान भाजपांत प्रवेश केल्ल्या 8 आमदारांनी आतां जाहीर उलोपाची गरज आसा. हे आमदार आतां ओगी कित्याक? कृशी मंत्री रवी नायक हांणी उदक निर्गत करपाचें धोरण रद्द करून उदक आयात करपाचे धोरण लागू करचें अशी मागणी आमदार एल्टन डिकोस्टा हांणी केल्या.

प्रकल्पाक मान्यताय दिवपी निर्णयाक आव्हान दिवपाचेर काँग्रेसीचो विचार सुरू आसा अशें आमदार कार्लोस फरेरा हांणी सांगलें. म्हादयचे भानगडीक आदले उदका पुरवण मंत्री विनोद पालयेंकार हे लेगीत जापसालदार आसात असो आरोप कार्लोस फरेरा हांणी केलाे.