आमची पृथ्वी

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

दोळ्यांक थाकाय दिवपी हें दृश्य घेतलां अंतराळांतल्यान. पृथ्वी वयर घुंवपी अंतराळ केंद्रांतल्यान रातच्या वेळार आमची धरतरी अशी दिसता.