आफ्रिका सेमींत सुवात मेळोवपाच्या लागसार

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

दक्षीण आफ्रिकेन संवसारीक वन डे क्रिकेट सर्तींतले 32वे मॅचींत न्युझिलॅण्ड पंगडाक 190 धांवड्यांनी हारोवन सेमी फायनली वटेन पावल मारलें.

हांगाच्या महाराष्ट्र क्रिकेट असोसिएशनाच्या मैदानाचेर टॉस हारल्या उपरांत पयलीं बॅटींग करतना निर्धारीत 50 ओव्हरींनी 4 विकेटी वगडावन 357 धांवड्यांचो दोंगर उबारलो. ताका जाप दितना न्युझिलॅण्डाचो डाव 35.3 ओव्हरींनी सगल्यो विकेटी वगडावन 167चेर सोंपलो.

357 धांवड्यांचो दोंगर उबारल्या उपरांत दक्षीण आफ्रिकेक हारोवन न्युझिलॅण्डा खातीर कठीणूच दिसतालें. तरी पूण तो खर प्रतिकार करतलो अशी आस्त आशिल्ली. पूण, आफ्रिकेच्या उत्कृश्ट बॉलिंगे मुखार न्युझिलॅण्डाच्या बॅट्समनांचें कांयच शाणपण चलूंक ना. आफ्रिकेन 190 धांवड्यांनी व्हड जैत जोडून गुणतकट्यांतली परतून पयली सुवात मेळयली. 12 गूण आनी सरस नेट रन रेटीच्या नेटार ताणें भारताक दुसरे सुवातेर धुकल्लो. आफ्रिकेचें हें जैत पाकिस्तानाची सेमी फायनलींत सुवात मेळोवपाची आस्त कायम राखपी थारलें.

मजगतीं, क्विंटन डी कॉक आनी रॅसी व्हॅन ड्युसेन हाणें शेंकड्याचे भागिदारी सयत तिसरे विकेटी खातीर 200 धांवड्यांची भागिदारी करून आफ्रिकेक परतून एकदा 350 परस चड धांवड्यो करून दिवपाक हातभार लायलो.

संवसारीक क्रिकेट सर्तींत सगल्यांत चड 9 खेपे 350+ धांवड्यो करपी ऑस्ट्रेलियेच्या पंगडा कडेन आफ्रिकेन बरोबरी सादली.

क्विंटनान 116 बॉलांनी 10 चवके आनी तीन सक्यांचे मजतीन 114 धांवड्यांची खेळी करतना डेर ड्युसेना वांगडा 189 बॉलांनी 200 धांवड्यांची भागिदारी केली. डेर ड्युसेनान 118 बॉलांनी 9 चवके आनी पांच सक्यांचे मजतीन 133 धांवड्यो केल्यो. डेर ड्युसेनान डॅव्हिड मिलरा वांगडा लेगीत 43 बॉलांनी 78 धांवड्यांची भागिदारी केली. मिलरान 30 बॉलांनी दोन चवके आनी चार सक्यांचे मजतीन 53 धांवड्यो केल्यो.

न्युझिलॅण्डाच्या फिल्डरांनी हे मॅचींत साबार चुकी केल्यो, ताचो फायदो आफ्रिकेच्या बॅट्समनांनी योग्य रितीन करून घेतलो. मोखीचो फाटलाव करपी न्युझिलॅण्डाचो खेळ ताका सोबा सारको जालो ना. ओपनर डॅव्हॉन कॉन्वे (2) आनी रचीन रवींद्र (9) हांकां मार्को यानसेनान रोखडेच तंबूंत धाडल्या उपरांत न्युझिलॅण्डाचें मॅचींत पुनरागमन कठीण जालें. दोनूय फॉर्मांत आशिल्ले बॅट्समन अपेशी थारिल्ल्यान फुडलो सगलो भार मदले फळयेचेर पडलो. विल यंग (33) बरी बॅटींग करतालो. पूण, गेराल्ड कोएत्झीन ताची विकेट मेळयली. कगिसो रबाडान मुखेली टॉम लॅथमाक (4) बाद केल्या उपरांत केशव महाराजान डॅरील मिचेल (24) आनी मिचेल सॅण्टनर (7) हांकां बाद केले.

न्युझिलॅण्डान आपले स बॅट्समन फकत 100 धांवड्यांचेर वगडायले. यानसेनान परतून आनीक एक धपको दितना टीम सावथीची विकेट घेतली. महाराज दुसरे वटेनच्यान न्युझिलॅण्डाक धपके दीत रावलो. न्युझिलॅण्डाचो डाव 35.3 ओव्हरींनी 167चेर सोंपलो. ग्लॅन फिलिप्सान जबरदस्त बॅटींग करून 50 बॉलांनी चार चवके आनी चार सक्यांचे मजतीन 60 धांवड्यो केल्यो. केशव महाराजान चार आनी मार्को यानसेनान तीन विकेटी घेतल्यो.