… आनी ती दोगी धुवांक घेवन रेल्वे पोंदाक आयली

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

अलिबाग, खबरां संस्था : धुवांचें शिक्षण आनी माथ्यार आशिल्लें रीण, तशेंच घोव लक्ष दिना आनी कसलीच मजतूय करिना हें सगळें सोंसतना तिचें जगणें अशक्य जाल्लें. निमाणें तिणें आपल्या दोगा धुवांक घेवन कोकण रेल्वे सकयल येवन आत्महत्त्या केली. ही काळजाक पीळ घालपी घडणूक माणगांव म्हालांतल्या गोरेगावां घडली.
गोरेगांवच्या गावडे कॉम्पलेक्स हे वसणुकेंत रावपी रिना जयमोहन नायर हे बायलेन आपली चवदा पिरायेची धूव जिया आनी इकरा वर्सां पिरायेची धूव लक्ष्मी ह्या दोगांयकूय वांगडा घेवन कोंकण रेल्वेच्या कोंकण कन्या एक्स्प्रेस हे गाडये सकयल येवन आत्महत्त्या केली. मोटारमनान अपघाताची म्हायती माणगांव रेल्वे स्टेशनाचेर दिल्या उपरांत ही घडणूक घडिल्ल्याचें कळ्ळें. गोरेगांव पुलीस रेल्वे ट्रॅकाचेर आयले तेन्ना दोनूच कुडी वायट अवस्थेंत सांपडल्यो. ताका लागून तिसर्‍या व्यक्तीचो सोद सुरू जालो. पुलीस आनी ग्रामस्थांनी सोद घेतलो तेन्ना दनपरां जिया हिची कूड ट्रॅक लागसारच्या झोपांनी मेळ्ळी.
गोरेगांव रेल्वे स्टेशना पसून कांय अंतराचेर दोन बायलांक अपघात जालो असो संदेश पुलिसांक आयलो. पूण ह्या अपघाताचेर चर्चा जातकच रिनाची इश्टीण गोरेगांव पुलीस स्टेशनांत आयली आनी तिणें (रिना) आपल्याक वॉयस मॅसेज धाडल्या अशें अशी म्हायती दिली. रिनान धाडिल्ल्या मॅसेजींत ‘‘वयनी म्हाका माफ करात. हांवें तुमकां तापयली. म्हजे कडेन जायना. हांव म्हज्या दोगांय भुरग्यांक घेवन जीव दिवपाक वतां. मोहनाक आपोवन म्हजें जें कितें रीण आसा तें दिवपाक सांगात आनी रूम सोडून वचपाक सांगात.’’ रिनाचो हो निमाणो आवाज रडकुरो आशिल्लो. तिणें आपल्या ह्या आवाजान आपले इश्टीणीक रातचो मॅसेज धाडिल्लो.