आनंद दुसरे सुवातेर घसरलो

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

भारताचो दिग्गज बुद्दीबळ खेळगडो विश्वनाथन आनंदाक नॉर्वे बुद्दीबळ सर्तीच्या क्लासीकल प्रकारांत नॅदरलॅण्डाच्या अनीश गिरी आडचे मॅचींत बादाबादाचेर समाधान मानचें पडलें. ह्या निकाला उपरांत आनंदाचे 11.5 गूण जाल्यात आनी तो दुसरे सुवातेर घसरलो. आनंद काळ्या घुलांनी खेळटालो.

संवसारीक वस्ताद मॅग्नस कार्लसन 12.5 गुणां सयत पयले सुवातेर पावलो. ताणें अजरबैजानाच्या शखरियार मामेद्यारोवाक हारयलो.

आनंद आनी गिरी हांणी इंग्लीश व्हॅरिएशनाचे मॅचींत 35 चाली उपरांत बादाबाद दवरपाक सहमत जाले. उपरांत आर्मगेडन (सडन डॅथ) हातूंत लेगीत दोगांयनी 45 चाली मेरेन संघर्श केल्या उपरांत बादाबादाचेर समाधानी जाले.

आर्मगेडनाच्या नेमा प्रमाण काळ्या घुलांनी खेळपी खेळगड्याक बादाबाद उरल्या उपरांत जैतिवंत मानतात.