आनंद, इलामपार्थी हांकां वस्तादपण

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

भारताच्या प्रणव आनंद आनी ए आर इलामपार्थी हांणी संवसारीक युवा बुद्दीबळ सर्तीच्या उक्त्या गटांत वळेरेन 16 आनी 14 वर्सां पिराये सकयल्या गटांत वस्तादपण जोडलें.

वयले सुवाते वयल्या आनंदान 11 डावांतल्यान वट्ट 9 गुणांची कमाय करतना फक्त अर्द्या गुणाच्या फरकान येस मेळयलें. पुर्ण सर्तींत तो एकूय मॅच हारूंक ना. ताणें सात मॅचींनी जैत जोडलें, जाल्यार चार मॅच बरोबरींत सोडोयल्यो.

आनंदान 10व्या डावांत अर्मेनियाच्या ईमिन आहोन हाका हारयलो, जाल्यार अखेरच्या डावांत फ्रान्साच्या ड्रोइन ऑगस्टिना आड बरोबरी सादली. दुसऱ्या सिडा वयल्या एम प्रणेशान वट्ट आट गुणां सयत हेर तिगां वांगडा जोड रितीन तिसरी सुवात मेळयली.

इलामपार्थीन 11 डावांतल्यान वट्ट 9.5 गूण मेळयले. ताणें लेगीत अर्द्या गुणाच्या फरकान वस्तादपण जोडलें. इलामपार्थीन चवथ्या डावांत युक्रेनाच्या आर्टीम बेरिना आड हार घेवची पडिल्ली. ही एक हार सोडली जाल्यार हेर णव मॅचींनी ताणें जैत जोडलें. एक मॅच बादाबाद सोडयली. 18 वर्सां पिराये सकयल्या गटांत सोहम कामोत्रान वट्ट सात गुणां सयत 14वी सुवात मेळयली. जाल्यार एस हर्षदाक 24वे सुवातेर समाधान मानचें पडलें. ताणें 6.5 गूण मेळयले.