आनंदान कार्लसनाक परतून हारयलो

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

भारताचो ग्रॅण्डमास्टर विश्वनाथन आनंदान फाटल्या एका सप्तकांत संवसारीक वस्ताद मॅग्नस कार्लसनाक दोन खेपे हारयलो. नॉर्वे बुद्दीबळ सर्तींत ह्या जैता सयत आनंदाचे 10 गूण जाल्यात आनी तो गुणतकट्यांत परतून पयले सुवातेर पावलो.

ताणें क्लासीकल गटांतले पांचवे फेरयेंत कार्लसनाक आर्मागेडनांत (सडन डॅथ) 50 चालींनी हारयलो. हाचे आदीं 31 मेक हेच सर्तीच्या ब्लिट्झ गटांतले सातवे फेरयेंत आनंदान कार्लसनाक हारयिल्लो.

नियमीत 40 चालींनी बादाबाद उरल्या उपरांत क्लासीकल गटांतले हे मॅचींत आर्मागेडनाचो आदार घेतलो. क्लासीकल गटांत मॅच बादाबाद उरल्या उपरांत खेळगड्यांक आर्मागेडन खेळचें पडटा.

आनंदान सर्तीच्यो सुरवातीच्यो तीन मॅची जिखून सगल्यांत अजापाचो धपको दिल्लो. चवथे फेरयेंत मात ताका अमेरिकेच्या वॅस्ली सो आड हार घेवची पडिल्ली. पूण, पांचवे फेरयेंत ताणें परतून जैत जोडलें.