आनंदाचे जैताचे गाडयेक ब्रेक

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

भारताचो ग्रॅण्डमास्टर विश्वनाथन आनंदाची नॉर्वे बुद्दीबळ सर्तींतल्या क्लासीकल प्रकारांतली जैताची धांव काल थांबली. चवथे फेरयेंत ताका अमेरिकेच्या वॅस्ली सो हाणें हारयलो. हे हारी उपरांतूय तो मॅग्नस कार्लसना वांगडा जोड रितीन पयले सुवातेर आसा. दोगांयचे दरेकी 8.5 गूण आसात.

आनंद आनी वॅस्ली सो हांचे मदली मॅच 28 चाली उपरांत बादाबाद उरली. ते उपरांत निकाल लावपा खातीर आर्मागेडनाचो (सडन डॅथ) आदार घेवचो पडलो. हातूंत वॅस्ली सोन आनंदाक 46 चालींनी हारयलो.

हे मॅची पयलीं आनंदान सेगीत तीन मॅची जिखिल्ल्यो. पयले मॅचींत ताणें फ्रान्साच्या मॅक्सीम लाग्रेवाक हारयिल्लो. दुसरे मॅचींत ताणें बुल्गारियाच्या वॅसलीन तोपालोवाक आनी तिसरे मॅचींत चीनाच्या हाओक हारयिल्लो.

मजगतीं, संवसारीक क्रमवारींत पयले सुवातेर आशिल्ल्या कार्लसनान नॅदरलॅण्डाच्या अनीश गिरीक हारोवन तीन गूण मेळयले. ह्या जैतान कार्लसन जोड रितीन पयले सुवातेर पावलो.

आनीक एके मॅचींत अजरबैजानाच्या शखरियार मामेदियारोवान हाओ वांगाक हारयलो. जाल्यार तैमूर राजाबोव आनी तोपालोव हांणी आर्मागेडोनांत वळेरेन लाग्रेव आनी नॉर्वेच्या अार्यन तारी हाका हारयलो.