आदिवासी लोकांक जमनीचे दितले रहिवासी दाखले

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

प्रेरणा दिन कार्यावळींत मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांचें सांगणें

पणजीः आदिवासी समाजाच्या लोकांक रान हक्क कायद्या खाला जमनीचे रहिवासी दाखले दितले. फुडल्या एका वर्सांत देड हजार सनदी दितले अशें मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी सांगलें. आदिवासी कल्याण खातें तशेंच उटा हे संघटणे वतीन शहीद मंगेश गांवकार आनी दिलीप वेळीप हांचे यादी निमतान केल्ल्या प्रेरणा दिन कार्यावळींत ते उलयताले.

ह्या वेळार माचयेर उटा संघटणेचे अध्यक्ष प्रकाश वेळीप, आमदार गणेश गांवकार, आमदार आंतोनियो वाझ, खात्याचे संचालक रवी धवन, खात्याच्यो संचालिका त्रिवेणी वेळीप, वासुदेव मेंग गांवकार, दुर्गादास गावडे तशेंच ह्या समाजाचे हेर फुडारी हाजीर आशिल्ले.

आदिवासी समाजा खातीर खात्या वतीन सांग्यार नवे आदिवासी संशोधन केंद्र उबारतात. तशेंच फर्मागुडयेर आदिवासी संग्रहालय आनी रोखडेंच आदिवासी भवनूय बांदतले. हे खातीर खात्या वतीन सगले सोपस्कार पुराय केल्यात. तशेंच ह्या समाजाक आदिवासी खात्या वतीन विवीध येवजण्यो आसात त्यो येवजण्यो ह्या लोकां मेरेन पावोवपाचें काम सुरू आसा. सरकारान ह्या समाजांत कसलोच भेदभाव केल्लो ना. उटा आंदोलनांत शहीद जाल्ले मंगेश गांवकार आनी दिलीप वेळीप हाचें बलिदान फुकट वचूंक ना. ह्या समाजाक मान्यताय मेळ्ळ्या. तशेंच तांकां तांचे हक्कूय मेळटात अशें प्रमोद सावंत हांणी सांगलें.

आदिवासी समाजाचीं सगलीं कामां वेळार पूर्ण करतले. आदिवासी कल्याण खात्या वतीन ह्या कामाचो नियाळ घेतात. आदिवासी खात्याच्यो सगल्यो येवजण्यो ह्या समाजाच्या ताळागाळा मेरेन पावोवपा खातीर सगल्यांनी सहकार्य करचें. भाजप सरकारान ह्या आदिवासी समाजाचे खूबशे प्रस्न हाचे पयली सोडयल्यात. खूबशा लोकांक तांचे मालकी हक्क मेळोवन दिल्यात. फुडल्या एका वर्सांत सुमार 1.5 हजार लोकांक तांच्या जमनीच्यो सनदी दितले. ह्या लोकांच्यो जितल्यो समस्या आसा त्यो रोखड्योच पुराय करतले अशें मुख्यमंत्र्यांनी म्हणलें.

हे कार्यावळींत आदिवासी प्रज्ञावंत पुरस्कार भेटयले. कृशी मळार बरे योगदान दिल्ल्या रोहिदास मडकयकार हांकां उत्कृश्ट प्रज्ञावंत पुरस्कार भेटयतलो. तशेंच शिक्षण मळार काम केल्ले सतीश वेळीप, कला मळार काम केल्ले गोविंद शिरोडकार आनी खेळा मळार प्रतिक्षा गावणेंकार हांकां मानचिन्न दिवन तांचो भोवमान केलो.

राजकी आरक्षण दिवचेः प्रकाश वेळीप

गोंयांत आदिवासी समाजाची संख्या 12 टक्क्या परस चड आसा. तरी लेगीत आमकां आरक्षण मेळना. ताका लागून आमकां राजकी आरक्षण दिवचें तशेंच आदिवासी भवन, आदिवासी संशोधन केंद्र, आदिवासी संग्रहालय तशेंच आदिवासी लोकां खातीर हेर अधिकार दिवचे. ह्या समाजाच्या हिता खातीर लढो दिवन शहीद जाल्ले मंगेश गांवकार तशेंच दिलीप वेळीप हांचो ह्या भवनांत पुतळो उबारचो. तशेंच हो प्रेरणा दिन क्रांतीदिन म्हूण घोशीत करचो अशें उटाचे अध्यक्ष प्रकाश वेळीप हांणी सांगलें.