आदलो टॅनीस खेळगडो  बेकराक अडेज वर्सांचे बंदखणीची ख्यास्त

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

खबरां संस्था
लंडनः 2017 वर्सां दिवाळखोर घोशीत केल्या उपरांत आपल्या बँक खात्यांतले हजारांनी डॉलर बेकादेशीरपणान हेर खात्यांत जमा करपाच्या प्रकरणांत दोशी थारिल्ल्यान जर्मनीचो आदलो टॅनीस खेळगडो बोरीस बेकराक अडेज वर्सांच्या बंदखणीची ख्यास्त फर्मायल्या.
स फावट ग्रँडस्लॅम जैतिवंत बेकर ह्या म्हयन्याचे सुरवेक दिवाळखोरी कायद्या खाला दोशी थारिल्लो, ते उपरांत फिर्यादी आनी बेकराच्या वकिलांची बाजू आयकून घेतल्या उपरांत न्यायाधीश डेबोरा टेलर हांणी 54 वर्सां पिरायेच्या बेकराक बंदखणीची ख्यास्त फर्मायली. बेकरान आपली चूक मान्य आशिल्ल्याचें वा ताका वायट दिसल्ल्याचें ताचे कृतींतल्यान मातूय दिसलें ना अशी टिपण्णी ह्या वेळार टेलर हांणी केली.
जून 2017 वर्सा बेकरान दिवाळखोर जाहीर केल्या उपरांत ताणे आपल्या खात्यातले हजारांनी डॉलर हेर खात्यांत घातली. ताणे पयली घरकान्न बार्बरा आनी शार्ली ‘लिली’ बेकर हिच्या खात्यात पयशे जमा केले, तशेंच ताणे जर्मनींतल्या मालमत्तेची म्हायती दिली ना. ताणे 8 लाख 25 हजार युरोचें बँक रीण आनी एका कंपनींत केल्ली गुंतवणूक ल्हिपून दवरली.
लंडनांतल्या सावथबॉर्स क्रावन न्यायालयान बेकराक दिवाळखोरी कायद्या खाला दोशी थारायलें. ताणे विम्बल्डन सर्त जिखले उपरांत मेळल्ले दोन करंड, ऑलिम्पीक भांगरा पदक हाचे सयत जायते पुरस्कार आपलेकडेनूच दवोरिल्ल्याचो ताचेर आरोप  आशिल्लो. मात ताणे ते भायर मारिल्ले.
बोरीस बेकर टॅनीस इतिहासांतलो सगल्यांत बरो खेळगडो आशिल्लो. 1985 वर्सा पिरायेच्या 17व्या वर्सा ताणे बिम्बल्डनचे वस्तादपण मेळोवन इतिहास घडयल्लो. ताच्या नांवार स ग्रँडस्लॅम जैतां आसात. तशेंच तो बरोच तेप संवासारीक क्रमवारींत पयले सुवातेर आशिल्लो. टॅनीसांतल्या निवृत्त जातकूच ताणे प्रशिक्षक म्हणून काम केल्लें. मूळचो जर्मन आशिल्लो बेकर 2012 सावन ब्रिटनांत रावतालो.