आतां मतदार आयडी कार्ड करात ऑनलायन…

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

नवी दिल्ली, खबरां संस्था ः लोकसभा वेंचणूक येवपाची आसा, ते खातीर देशभरांत मतदान जातलें. वेंचणूक आयोगान मतदान करपा खातीर मतदान कार्डा सयत हेर जायती वळखपत्रां सक्तीची केल्यात. तुमचे कडेन मतदार कार्ड ना वा मतदार कार्डांत कांय दुरुस्ती करपाची आसल्यार आतां सरकारी कार्यालयांत वचपाची गरज ना.
आतां मतदार कार्ड तयार करपाक आनी तांतूत दुरुस्ती करपाक एक ऑनलायन मार्ग सोदून काडला, जातूंत तुमकां Google Play Store वयल्यान एक अॅप डाउनलोड करचो पडटलो आनी ताचेर तुमचो सगळो तपशील भरचो पडटलो. मागीर कांय दिसांनी मतदार कार्ड तुमच्या घराच्या पत्त्याचेर पावतलें.
ऑनलायन मतदार आयडी कार्ड मेळोवपा खातीर भारतीय वेंचणूक आयोगाचो मतदार हेल्पलायन अॅप गूगल प्ले स्टोर आनी प्ले स्टोरांतल्यान एंड्रॉयड आनी आयओएस मोबायलांत डावनलोड करचो पडटलो. ह्या अॅपाच्या मजतीन तुमी ऑनलायन मतदार कार्ड आनी मतदार कार्डांत दुरुस्ती करूंक शकतात.

सगळ्यांत पयलीं तुमच्या मोबायलांत व्होटर हेल्पलाइन अॅप इन्स्टॉल करचो. उपरांत तो ओपन करात. मागीर थंय मतदार नोंदणीचेर क्लिक करात. हाचे उपरांत तुमकां तुमचें नांव, पत्तो, मोबायल क्रमांक आनी आधार कार्डाचो तपशील अशी गरजेची म्हायती अॅपांत भरची पडटली. ह्यो सगळ्यो प्रक्रिया पुराय जातकच सबमिट बटणाचेर क्लिक करात. ही प्रक्रिया पुराय जाले उपरांत बीएलओ कडल्यान सत्यापन जातलें आनी तुमचें नवें मतदार कार्ड तयार करून तुमच्या घराच्या पत्त्याचेर पावतलें.

तेच प्रमाण तुमी व्होटर हेल्पलाइन अॅपा वरवीं तुमच्या पोरन्या मतदार आयडी कार्डांत दुरुस्ती करूंक शकतात. हाचे खातीर तुमकां अॅपाच्या निमाणें Complain and Register पर्यायाचेर क्लिक करचें पडटलें. ते उपरांत कांय म्हत्वाचे तपशील भरचे पडटले. उपरांत कांय दिसांनी तुमचें नवें मतदार आयडी कार्ड तयार जावन तुमच्या घरा पावतलें.