आतां पेन्शनाचें टेन्शन सोंपतलें : एनपीएस येवजणेंत व्हड बदलाची तयारी

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

नवी दिल्ली, खबरां संस्था
राष्ट्रीय पेन्शन येवजणेच्या (एनपीएस) गुंतवणूकदारां खातीर बरी खबर आसा. एनपीएस येवजणेंत व्हड बदलाची तयारी पेन्शन फंड रेग्युलेटरी अँड डेव्हलपमेंट ऍथॉरिटी (पीएफआरडीए) करता. हाका लागून निवृत्ती उपरांत पेन्शनरांच्या हातांत चड पयशे येतले. तशेंच एनपीएस गुंतवणुकेक चड परतावो मेळटलो. हे येवजणेंत इक्विटीचो वाटो वाडोवपाची तयारी सुरू आसा. पेन्शन येवजण तरणाट्यांक आकर्शीत करपा खातीर ‘नवो संतुलीत जिवीत चक्र निधी’ तयार करतले.

कितें येवजण आसा
पीएफआरडीएचे येवजणे खाला इक्विटी फंडांत चड काळ गुंतवणूक करपा खातीर पयशे गुंतवपाचे आसात. हे येवजणेंत निवृत्तीवेतनधारकाची पिराय ४५ वर्सां जाले उपरांत इक्विटी गुंतवणूक ल्हव ल्हव उणी जातली. ही कपात गुंतवणूकदारांच्या पिरायेच्या ३५ वर्सां सावन सुरू जाता. हे येवजणेंत सामील जावपी शेअरधारकांक पिरायेच्या ४५ वर्सां मेरेन इक्विटी फंडांत चड गुंतवणूक करपाक मेळटा. ते उपरांत इक्विटींतली गुंतवणूक उणी जातली. हाका लागून निवृत्ती मेरेन तांकां बरो निधी तयार करपाक मजत जातली.

कितें येवजण आसा
पेन्शन नियंत्रकान इक्विटी गुंतवणूक आनीक १० वर्सां खातीर वाडयल्या, जाका लागून गुंतवणूकदारांक शेअर बाजारांतलो फायदो घेवंक मेळटलो. हाका लागून चड परतावो मेळटलो. एनपीएसांतल्या गुंतवणूकदारांक पिरायेच्या ४५ वर्सां मेरेन इक्विटी फंडांत चड गुंतवणूक केल्यार फायदो जातलो. हाका लागून निवृत्ती मेरेन ताच्या खात्यांत चड निधी एकठांय जातलो.

येवजण केन्ना येतली?
पेन्शन फंड रेग्युलेटरी आनी डेव्हलपमेंट ऍथॉरिटीचे अध्यक्ष दीपक मोहंती हांणी सांगलें, आमी नवो बॅलेंस्ड लाइफ सायकिल फंड तयार करतले, जो जुलय ते सप्टेंबर मेरेन इक्विटींत चड गुंतवणूक करतलो. एनपीएसांत इक्विटी निवडपी लोकांक बरोच तेंप गुंतवणूक करपाक मेळटा. तशेंच जोखीम आनी परतावो हांचे मदीं समतोल आसतलो. २०२३-२४ वित्तीय वर्सा अटल पेन्शन येवजणेंत १.२२ लाख नवे पेन्शनर आयल्यात. पेन्शन फंड रेग्युलेटरी आनी डेव्हलपमेंट ऍथॉरिटीच्या म्हणण्या प्रमाण जून २०२४ मेरेन अटल पेन्शन येवजणेंत आस्पाव जावपी वट्ट शेअरधारकांचो आंकडो ६.६२ कोटी पार जावपाची शक्यताय आसा.