आतां पंचायत वेंचणुको

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

‘भायल्यान चिन्ना बगर दिसली, तरी भितरल्यान चिन्ना सयत’,अशें स्वरुप पंचायत वेंचणुकांक येवपाचें आसा, अशें चिन्न दिसता. वेंचणुको कश्योय जावं, मात त्यो सुरळीत, शांतपणान जावच्यो.

फेब्रुवारींत विधानसभेची वेंचणूक जाली. आतां जुनाच्या पयल्या सप्तकांत पंचायत वेंचणुको जातल्यो. शेनवार ४ जूनाक मतदान आनी ६ जूनाक मतमेजणी करपाचो प्रस्ताव गोंय सरकारान राज्य वेंचणूक आयोगाक धाडला. गोंयांतल्या वट्ट 186 पंचायती आनी हेर तीन पंचायतींच्या १७ प्रभागां खातीर ह्यो वेंचणुको जातल्यो. पांच पंचायतींचो कार्यकाळ अजून सोंपूंक ना. वेंचणूक आयोगान सरकाराचो प्रस्ताव मानून घेतलो जाल्यार मेच्या पयल्या- दुसऱ्या सप्तका पसून वेंचणूक प्रचाराचो शिगमो सुरू जातलो. घडये तेन्नाच वेंचणुके संबंदीची अधिसुचोवणी येवन आचारसंहिता लागू जातली. पंचायतींच्या प्रभागांची फेरचणूक करपाचें काम वेंचणूक आयोग करता. तें पुराय जायत आयलां. राखीव प्रभाग पयलीं आशिल्ले तितलेच प्रभाग हे खेपोय आसतले, अशें पंचायत मंत्री माॅविन गुदिन्हो हांणी जाहीर केलां. पयलीं पंचायत संचालनालय प्रभाग फेरचणुकेचें काम करतालें. ताका दरखेपे आमदार, पंचायत वांगड्यांच्यो हरकती येताल्यो. विरोधक सत्ताधाऱ्यांचें आरोप करताले. मागीर वेंचणूक आयोगाक तें काम मेळ्ळें, पूण तरीय आरोपांचें प्रमाण उणें जावंक ना. अंदूं पसून मुळगांव आनी हेर जायते कडल्या मतदारांनी आरोप केल्यात. कांयजाण न्यायालयांत पसून गेल्यात. ताचेर सुनावणी जाली, जाल्यार ताचो परिणाम वेंचणुकांच्या तारखांचेर जावपाची शक्यताय न्हयकारपाक जायना. तेन्ना वेंचणूक आयोगाक प्रभागांची फेररचणूक (आनी राखीव प्रभागा बाबतींय) करतना सादूर रावचें पडटलें.
ही वेंचणूक राजकी पक्षांच्या चिन्नांचेर घेवपाचो विचार ना, अशें सरकारान जाहीर केलां. मात तशें आसलें तरी तिका पक्षाचें लेबल लागताच. उदरगतीच्या कामाक लागून (मतदारांच्या कल्याणा खातीर) मागीर सगलेच सत्ताधारी पक्षा वटेन रावतात, ही गजाल वेगळी. अंदूंचे विधानसभा वेंचणुकेंत देंविल्ले आम आदमी पक्ष आनी रिव्होल्युशनरी गोवन्स हांचो पंचायत वेंचणूक पक्षा वतीन लढोवपाचो यत्न आसतलो. अधिकृत चिन्न मेळचे ना, तरीय प्रचारसभां वेळार तांचे उमेदवार कोण ते सगल्यांक कळटले. मुखार लोकसभा वेंचणूक जावपाची आसा, नगरपालिका, जिल्हो परिशद, विधानसभा वेंचणुको आसात. पक्षाचें मुळावण आनीक खोल मेरेन वच्चें हे खातीर ते नेटान वावराक लागतलेच. भाजपा आनी काँग्रेसूय पंचायत वेंचणुकेंत आपल्याक चड मतदार मेळचे ह्या हावेसान प्रचाराक देंवतली. ‘भायल्यान चिन्ना बगर दिसली, तरी भितरल्यान चिन्ना सयत’,अशें स्वरुप पंचायत वेंचणुकांक येवपाचें आसा, अशें चिन्न दिसता. वेंचणुको कश्योय जावं, मात त्यो सुरळीत, शांतपणान जावच्यो.
कांय थारावीक पंचायती सोडल्यो जाल्यार हेर अर्थिक नदरेन गिरेस्त नात. सरकारान उदरगतीचीं कामां चालीक लावपाक तांकां चड निधी दिवपाचो निर्णय घेतला. जिल्हो पंचायतींक व्हडलेशे अधिकार नात. तांकां फुडले वर्स मेरेन जादा अधिकार मेळटले अशें पंचायतमंत्री गुदिन्हो हांणी म्हणलां. तांकां ते बेगीन मेळचे. कारण फाटलीं कांय वर्सां जिल्हो पंचायतींक अधिकार मेळटले, तांचो निधी वाडटलो, अश्यो फक्त खबरोच येत आसात. पंचायत वेंचणुकांनी समाजकार्याची आवड आशिल्ले साबार उमेदवार देंवतात. तातूंतले उदरगतीचीं कामां करपाक शकतले, सरकारी येवजण्यांची म्हायती मतदारां मेरेन पावयतले, तेच उमेदवार वेंचून येवपाक फावो. कारण तांचोच चड फायदो मतदारांक स्वावलंबी जावपाक जातलो. सरकारा वतीन ‘स्वयंपूर्ण गोंय’ येवजण चालीक लायल्यात. पंचायतींनी सरकारी अधिकारी येवन येवजण्यांची म्हायती दितात. सगल्या पंचायतींनी हाचो लाव घेवप गरजेचें. तशेंच रस्ताद गोरवां, सुणीं हांचोय बंदोबस्त जावंक जाय. फाटलीं २५-३० वर्सांची ही ‘जीवघेणी’ समस्या अजून सुटावी जायना. कोयराची समस्या फाटल्यां कांय वर्सांनी बरीच वाडल्या. तिय सुटप गरजेचें. कोयराचो विलो लावपाची यंत्रणा बसोवपाचो न्यायालयान आदेश दिवन पसून खूबश्या पंचायतींनी ताचे कडेन आडनदर केल्या. गांवांतल्या लोकांनीय कोयरा बाबतींत पंचायतीक पालव दिवंक जाय. आचारसंहिता लागचे पयलीं पंचायतीचीं पावसा पयलींचीं साबार कामां पुराय जावंक जाय. (सरकाराचींय राज्य पांवड्या वयलीं रोजगार, उदरगत, उद्देग मळा वयलीं कामां उरल्यांत.) हालींच्या वर्सांनी पावस लहरी जाला. तो मे म्हयन्यांतूच कोसळूंक लागतलो. पंचायत वेंचणुकांनी मतदारांचीय बरे उमेदवार वेंचून दिवपाची जापसालदारकी आसा. सरपंच, उपसरपंचाक निदान एक वर्सा काम करपाक दिवप, ही वेंचून आयिल्ल्या उमेदवारांची लागणूक.