आतां नगर नियोजन मंत्री, कॉंग्रेस अध्यक्ष हांचें मदीं आरोप-प्रत्यारोप

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

पणजी : विरोधी पक्ष फुडारी मायकल लोबो हांकां तेंकाे दिवपाच्या यत्नांत आतां नगर नियोजन खात्याचे मंत्री विश्वजीत राणे आनी प्रदेश काँग्रेस अध्यक्ष अमीत पाटकार हांचें मदीं आरोप प्रत्यारोपांची फारपेट सुरू जाल्या. काँग्रेस आमदारां कडल्यान जाहीरपणान मायकल लोबो हांची फाटराखण जावंक नासली तरी प्रदेश काँग्रेस अध्यक्षांनी मात धाल मुखार केल्या. हाका लागून दोगांय मदलो वाद वाडत आसा.

विरोधी पक्ष फुडाऱ्याक लक्ष्य करप एका मंत्र्याक सोबना. ही गजाल लोकशायेक घातक असा, अशें विधान प्रदेश काँग्रेस अध्यक्ष अमीत पाटकार हांणी केल्लें. अमीत पाटकार म्हाका सल्लो दिवपी कोण? असो प्रस्न विश्वजीत राणे हांणी केल्लो. अशेंच विधान मंत्र्यान मायकल लोबो विशीं केल्लें. मायकल लोबो कोण? आपूण ताका वळखना, अशें उलाेवप मंत्र्यान केल्लें.

अमीत पाटकार कोण? हाका काँग्रेस प्रदेश अध्यक्षांनी सडेतोड जाप दितना उज्यांत तेल ओतलां. हो प्रस्न करून मंत्री विश्वजीत राणे हांणी कुडचडेंच्या 9300 लोकांचो अपमान केला. अशी अपमानास्पद विधानां करप लोकशायेंत एका मंत्र्याक सोबनात. हांव इतल्या सकयल्ल्या थराचेर वचूंक शकना अशें अमीत पाटकार हांणी म्हणलें.

एका राष्ट्रीय पक्षाचो हांव प्रदेश अध्यक्ष आसा. विधानसभा वेंचणुकेंत कुडचडें मतदारसंघांत हांव काँग्रेसीचो उमेदवार आशिल्लों. नगर नियोजन मंत्री विश्वजीत राणे हांकां कळंगूट – पर्रा जाल्ल्याचें बेकायदाे गजाली दिश्टी पडटात. वाघेरी वा सत्तरी म्हालांतल्यो बेकायदाे गजाली तांकां दिश्टी पडनात. कळंगूट, पर्रा हांगची दोंगरकापणी वा जमनीची रुपांतरणां मंत्र्याक दिसतात. स्वेच्छा दखल घेवन हे विशीं गुन्यांव नोंद जाता. हेर म्हलांनी मात कसलीच कारवाय जाय ना. सत्तरी तशेंच हेर म्हालांनी दोंगरकापणी जाय ना? बेकायदाे जमीन रुपांतरणां जावंक नात? तांकां हेर बेकायदाे गजाली दिश्टी पड नात अशी खर टिका प्रदेश काँग्रेस अध्यक्ष अमीत पाटकार हांणी केल्या.

विश्वजीत राणे हांचे कडेन नगर नियोजन, बायलां आनी भुरगीं उदरगत, उद्देग आनी भलायकी हीं खातीं आसात. हीं सगलीं खातीं म्हत्वाचीं आसात. म्हत्वाच्या खात्याक लागून तांचेर कामाचो ताण येवपाची शक्यताय न्हयकारूंक येना अशेंय पाटकार हांणी म्हणलें.

कळंगूट, पर्रा तशेंच हेर ओडीपींत चुको जाल्ल्याचें नगर नियोजन मंत्री सांगतात. चुको दुरुस्त करपा खातीर ओडीपी रद्द केल्या. ह्यो ओडीपी भाजपा सरकारान केल्या. पयलींच्या सरकारांत विश्वजीत राणे मंत्री आशिल्ले. त्या वेळार तांणी चुकांक हरकती कित्याक घेतल्यो नात? हे आराखडे अधिकाऱ्यांनी तयार केल्यात. आराखडो तयार करपाचें काम अधिकाऱ्यांचें आसता. मंत्री विश्वजीत राणे ओडीपी तशेंच बेकायदाे गजालींचे फाटभुंयेर विरोधी पक्ष फुडाऱ्याक लक्ष्य करपाचो यत्न करतात अशें अमीत पाटकार हांणी म्हणलें.