आतां दोतोर वतलो पोटांत….

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

हो आधुनीक दोतोर. विज्ञान- तंत्रज्ञानाची देणगी. हो नॅवी कॅम कॅप्स्युल एन्डोस्कोपी पोटांत वचून सगली तपासणी करतलो.