आतां दर्यांत बुडप्याक वाटयतले उजो पालोवपी दळाचे जवान

उजो पालोवपी दळाच्या जवानांक आपदा मित्र प्रमाणपत्रां भेटयले उपरांत पुस्तिकेचें प्रकाशन करतना मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत. कुशीक हेर मानेस्त. (नारायण पिसुर्लेकार)

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

मुख्यमंत्रीः ‘आपदा मित्र आपदा सखीं’क उर्बा प्रमाणपत्रां

भांगरभूंय । प्रतिनिधी

पणजीः उजो पालोवपी दळ आतां दर्यांत बुडपी मनशांकूय वाटयतले. खोल दर्यांत बुडपी मनशाक वाटोवपा खातीर गोंय सरकाराक तटरक्षक दळाची मजत घेवची पडटा. आतां ही सेवा उजो पालोवपी दळ दितलें. ह्या संबंदांत खूबसे अभ्यासक्रम आसात. सैमीक अरिश्टां वेवस्थापनांत काम करपाक इत्सूक आशिल्ल्यांनी हो अभ्यासक्रम पुराय करचो, असो उलो ह्या वेळार मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी मारलो.

उजो पालोवपी दळ आनी आपत्कालीन सेवा संचालनालयाच्या पालवान गोंय राज्य आपत्ती वेवस्थापन प्राधिकारण विभागा वतीन आयोजीत ‘आपदा मित्र आपदा सखी’ उर्बा प्रमाणपत्र भेटवण सुवाळ्यांत मुख्यमंत्री उलयताले. ह्या वेळार मुख्य सचीव पुनीत कुमार गोयल, उत्तर गोंय जिल्होधिकारी मामू हागे, उजो पालोवपी आनी आपत्कालीन सेवा संचालनालयाचे संचालक नितीन रायकार आनी हेर अधिकारी हाजीर आशिल्ले.

आपदा सखी आपदा मित्र बरो वावर करतात. पुलीस खात्यांत होमगार्ड जशी सेवा दितात तेच तरेची सेवा आपदा मित्र आनी आपदा सखींची आसा. होमगार्डांत पुलीस खात्यांत आरक्षण मेळटा तशेंच आरक्षण फुडारांत आपदा मित्र आनी सखींक उजो पालोवपी दळांत आनी आपत्कालीन सेवेंत विभागून मेळपाक शकता, अशें मुख्यमंत्री डॉ. सावंत हांणी सांगलें.

सैमीक संकश्टां सांगून येनात. ह्या वेळार योग्य उपकरणांची गरज आसता. राज्यांत आतां केन्नाय पावस, हुंवार येता. अशा वेळार मनीसबळाचीय गरज आसता. ते खातीर आमचे कडेन अत्याधुनीक साधनसुविधा आसप गरजेचें. उजो पालोवपी दळा कडेन ड्रावनींग मशीन नाशिल्ल्यान भारतीय नौदळा कडल्यान मजत घेवची पडटा. हें मशीन फुडारांत घेतले. गोंयांतल्या सगळ्या सैमीक संकश्टांक फुडो करचे खातीर आमी सक्षम आसप गरजेचें, अशें मुख्यमंत्री डॉ. सावंत हांणी सांगलें.

आतां मेरेन 37 आपदा मित्र आनी सखींक प्रशिक्षण दिलां. तातूंत 22 आपदा मित्र आनी 15 आपदा सखींचो आसपाव आसा. दक्षीण गोंयांत 200 आनी उत्तर गोंयांत 200 मेळून गोंयांत 400 आपदा मित्र आनी सखींक प्रशिक्षण दितले. सगळ्यांचें प्रशिक्षण डिसेंबर 2022 मेरेन पुराय जातलें, अशें उजो पालोवपी दळाचे संचालक नितीन रायकार हांणी सांगलें.

आपदा मित्र आनी आपदा सखींच्या पयल्या दोन पंगडांक 25 एप्रील ते 7 मे ह्या काळांत प्रशिक्षण दिल्लें. तातूंत 15 आपदा सखी आनी एक आपदा मित्राचो आसपाव आशिल्लो. जाल्यार दुसऱ्या पंगडांत 21 आपदा मित्रांत प्रशिक्षण दिल्लें. दुसरो पंगडाक 10 ते 23 मे मेरेन प्रशिक्षण दिल्लें. हे कार्यावळींत आपदा मित्र आनी आपदा सखीं खातीर हॅण्डबुकाचेंय प्रकाशन केलें. हिंदी आनी इंग्लीश अशा दोन भाशांनी हें पुस्तक उपलब्ध आसा.