आडवेळ्या पावसान लोकजीण विस्कळीत

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

झाडांची पडझड, वीज पुरवण खंडीत, येरादारीची कोंयडी

पणजी : हवामान खात्याच्या अदमासा प्रमाण बिरेस्तारा रातीं राज्याच्या बऱ्याच वाठारांनी पावस पडलो. पणजे सयत पेडणें, सांखळी, सत्तरी, दिवचल, म्हापशें, बांंबोळी, ताळगांव ह्या वाठारांनी पावस पडलो. सत्तरी, सांखळी आनी पेडणें वाठारांत पावसाचें प्रमाण चड आशिल्ले. बिरेस्तारा सकाळच्यान दमट हवामान आशिल्ले. वातावरणांत गरमी जाणवताली.

बिरेस्तारा सांजे साता उपरांंत ढगाळ हवामान तयार जाले आनी गडगड्या सयत सयत पावस पडलो. पावसाक लागून सत्तरी, सांखळे वाठारांतली वीज पुरवण खंंडीत जाली. कोपार्ड्यां झाड पडिल्ल्यान येरादारीची कोंयडी जाली. सत्तरीच्या गांवगिऱ्या वाठारांनी रातीं उसरां मेरेन लायट नासली. आडवेळ्या पावसाक लागून लोकजीण विस्कळीत जाली.
सत्तरी म्हालांत बिरेस्तारा रातीं नेटाच्या वादळी पावसाक लागून झाडांची पडझड जाली. ताका लागून लोकजीण विस्कळीत जाल्या. रस्त्यांचेर झाडां पडिल्ल्यान येरादारीची कोंयडी जाल्या. तशेंच वीज पुरवण खंडीत जाल्या. कोपार्ड्यां रानवटी झाड रस्त्याचेर पडिल्ल्यान एक वर येरादारीची कोंयडी जावपाचो प्रकार घडलो. उजो पालोवपी दळाव्या जवानांनी बेगोबेग धांव घेवन रस्तो येरादारीक मेकळो जालो.

दिवचलः काल बिरेस्तारा सांजे वेळार पडिल्ल्या आडवेळ्या वादळी पावसाक लागून भंडारवाडो आमोण्यां घराचेर झाड पडून लुकसाणी जाल्या. तेच प्रमाण रस्त्याचेर झाड पडून दोग जाण गंभीर जावपाची घडणूक घडल्या.
वादळी पावस सुरू आसतनाच दुचाकी वयल्यान वचपी प्रदीप नायक आनी निरज नायक हांचेर झाड पडिल्ल्यान ते गंभीर जखमी जाल्यात. तांकां दिवचले मुळाव्या भलायकी केंद्रांत उपचारा खातीर दाखल केल्यात. तशेंच भंडारवाड्यार घराचेर झाड पडून घराची व्हड लुकसाणी जाल्या. उजो पालोवपी दळाच्या जवानांनी मजत कार्य सुरू केला.

पर्वरे कंटेनर उमथून रिक्षाचो चुराे, चालक गंभीर जखमी
म्हापशेंः बिरेस्तारा रातीं कडेन पडिल्ल्या आडवेळ्या पावसाक लागून बार्देस म्हालांतल्या जायत्या वाठारांनी वीज उपकरणां बंद पडून वीज पुरवण खंडीत जाली.
पर्वरे म्हापशेंचे दिशेन वचपी कंटेनराचो ताबो सुटिल्ल्यान तो रिक्षाचेर कलंडलो. हातूंत रिक्षाची व्हड लुकसाणी जाल्या. तशेंच रिक्षा चालक गंभीर जखमी जालो. ताका उपचारा खातीर गोमॅकाँत दाखल केला.
पर्रा आनी हेर वाठारांत वीज खांबे सरया सयत पडले. ते खातीर उसकय, बस्तोडें, कोरोणा, पोंबुर्फे आनी लागसारच्या वाठारांतली वीज पुरवण खंडीत जाली. रातीं उसरां मेरेन वीज पुरवण सुरळीत जावंक नाशिल्ली.