आठ आमदारां आड लोकां मदीं असंतोश कायम

निशेध मोर्चांत उलयतना आमदार विरेश बोरकार. कुशीक मनोज परब आनी कार्यकर्ते.

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

बोडगेश्वराक दवरले विडे आनी केळी

पणजेंत आरजीचो निशेध मोर्चा

पणजी : भाजपांत प्रवेश केल्ल्या आठ आमदारां आड लोकां मदीं असंतोशाचें वातावरण कायम आसा. आमदारांच्या समर्थकांनी येवकार दिल्लो आसलो तरी हाचो नागरिका कडल्यान निशेध सुरू आसा. आमदारांनी देवाक फटयला. देवान बुद्द शिकोची म्हूण एका नागरिकान म्हापशेंच्या बोडगेश्वर देवळांत विडे आनी केळी दवरली. ते भायर पणजेंत रिव्होल्युनरी गोअन पक्षा कडल्यान निशेध फेरी जाली.

वेंचणुके पयली काँग्रेसीच्या सगल्या आमदारांनी देवूळ, खुरीस तशेंच दर्ग्यांत वचून सोपूत घेतिल्लो. पक्षा कडेन प्रामाणीक रावतलों असो हो सोपूत आशिल्लो. भाजपांत प्रवेश करून आठ आमदारांनी हो सोपूत मोडला. आमदारांनी देवाक फटयला असो लोकांचो समज जाला. देव मानपी एका नागरिकान आयतारा बोडगेश्वर देवळांत वचून केळी आनी आठ विडे दवरले. भाजपांत प्रवेश केल्ल्या आमदारांक देवान बुद्द शिकोवची हे खातीर हे विडे दवरल्यात.

ते भायर फेसबूक तशेंच वॉटसअॅपाचेर संदेश धाडून आमदारांचो निशेध सुरू आसा. रिव्होल्युशनरी गोअन पक्षान पणजेंत निशेध फेरी काडली. आरजीचे मुखेली मनोज परब, आमदार विरेश बोरकार तशेंच हेर कार्यकर्ते मोर्चांत वांटेकार जाल्ले.

गोंयांत व्हड व्हड प्रकल्प येत आसात. हे प्रकल्प मतदारसंघांत येवन आपणाक अर्थीक लाव जावचो हो हेत आमदारांचो आसा. काँग्रेस आनी भाजप हे दोनूय एकूच पक्ष आसात. ह्या आमदारांनी सरकारा आड केन्नाच आवाज उठोवंक ना अशें आरजीचे मुखेली मनोज परब हांणी म्हणलां.

ह्या आमदारांक कापाझदाद आसा जाल्यार तांणी आमदारकेचो राजिनामो दिवन भाजपाच्या उमेदवारीचेर वेंचून येवन दाखोचें, अशें आव्हान मनोज परब हांणी दिलें.

निशेध मोर्चा वेळार घोशणाबाजी जाली. फलक घेवन आरजीचे कार्यकर्ते मोर्चांत वांटेकार जाल्ले. आमदार विरेश बोरकार तशेंच हेर कार्यकर्त्यांची भाशणां जालीं.