आजोबा देवस्थानाचो 13 वो वर्धापन दीस 25 एप्रीलच्यान

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

होंडा- कुडणेच्या आजोबा देवस्थानाचो 13 वो वर्धापन सुवाळो 25 तें 28 एप्रील मजगतीं वेगवेगळ्या धर्मीक आनी सांस्कृतीक कार्यावळींनी मनयतले. नामनेचे गायक अजित कडकडे हांची गायनाची मैफल 25 एप्रीलाक आयोजीत केल्या. मुख्यमंत्री आनी देवस्थानाचे उदरगतीक योगदान दिवपी डॉ प्रमोद सावंत हाचो भौशीक भोवमान करतले.
सुवाळ्याक पांच दिसांत सुमार 25 हजार भावीक वांटेकार जावपी शक्यताय आशिल्ल्यान ताची नेटान तयारी चल्ल्या अशें देवस्थानान आयोजीत केल्ले पत्रकार परिशदेंत सांगलें. ह्या वेळार देवस्थान समितीचो अध्यक्ष प्रशांत देसाय, उपाध्यक्ष धर्मेंद्र शिरोडकार, अंबरनाथ कोरगांवकार, अनंत धुमे, सत्यवान नायक, राघोबा परब, रामचंद्र मराठे, उत्सव समितीचे अध्यक्ष विठोबा वांतेकार, दीपेश मणेरकार, सुफला देसाय हाजीर आशिल्ली.
सोमार 25 एप्रीलाक सकाळी 8 वरां सावन तरेकरवार धर्मीक कार्यावळी जातल्यो. दनपारां 12 वरांचेर म्हाप्रसाद आनी सांजे 5 वरांचेर आजोबा भजनी मंडळाची कार्यावळ जातली. सांजे 7.30 वरांचेर मुख्यमंत्री डॉ सावंत हांचो भोवमान करतले. रातीं 8 वरांचेर अजित कडकडेची मैफल जातली. तांकां संवादिनीचेर राया कोरगांवकार आनी तबल्यार रोहिदास परब साथ करतले.
मंगळार 26 एप्रीलाक सकाळीं 9 वरांचेर सत्यनाराण पूजा, दनपारां 12 वरांचेर आरत्यो आनी म्हाप्रसाद. रातीं 8 वरांचेर “वेडा वृंदावन” नाटकाचो प्रयोग जातलो. 27 एप्रीलाक सकाळी 9 वरांचेर सत्यनारायण पूजा, दनपारां म्हाप्रसाद सांजे 5 वरांचेर आजोबा महिला भजनी मंडळाची कार्यावळ राती 8.30 वरांचेर मालवणी “वस्त्रहरण” जातलें. बुधवार 28 एप्रीलाक सकाळींं 9 वरांचेर सत्यनारायण पूजा, दनपारां तीर्थ प्रसाद, राती 8.30 वरांचेर कलेश्वर मंडळ, नेरून- मालवण हांचो पारंपरीक लोकनाच कार्यावळ जातली.