आगशी तीन वाहनांच्या अपघातांत एकल्याक मरण

भांगरभूंय | प्रतिनिधी


पणजी : आगशी- गोवा वेल्हा म्हामार्गार शुक्रारा सकाळीं तीन वाहनांच्या भिरांकूळ अपघातांत न्यू वाडे वास्कोच्या अरफान खान (22) ह्या कार चालकाक मरण आयलें. ह्या प्रकरणांत आगशी पुलिसांनी मोटार वाहन कायद्या खाला गुन्यांव दाखल केला.
शुक्रारा सकाळीं 8.10 वरांचेर आगशी-गोवा वेल्हा बगल रस्त्यार बोलेरो जीप, स्विफ्ट डिझायर आनी विंजर व्हॅन ह्या तीन वाहनां मदीं अपघात जालो. अपघातांत तीनूय वाहनांची व्हड लुकसाणी जाल्या.
अपघातांत जखमी जाल्लो कार चालक अरफान खान (न्यू वाडे, वास्को), बोलेरो जीप चालक ज्ञानेश्वर कुडाळकर (चंदगड, कोल्हापूर) आनी तातूंत बशिल्ल्या दोगां कामगारांक उपचारा खातीर बांबोळे हॉस्पिटलांत दाखल केल्यात. पूण कार चालक अरफान खान हाका उपचारा पयलीच मरण आयलें.
कुडीचो पोस्टमार्टेम केले उपरांत पुलिसांनी सांजे ताची कूड कुटुंबियांच्या सुवादीन केल्या.
तशेंच बोलेरोंतल्या दोगां कामगारांक मुळाव्या उपचारा उपरांत घरा धाडल्या. जाल्यार बोलेरो चालक ज्ञानेश्वर कुडाळकर हाचेर हॉस्पिटलांत उपचार सुरू आसात.
पुलिसांनी दिल्ले म्हायती प्रमाण, डिझायर कार घेवन अरफान पणजेंच्यान वास्कोक वतालो. गोवा वेल्हा पावले उपरांत ताचो कारी वयलो ताबो सुटलो आनी तांणी दुभाजकाक धपको दिलो. ते उपरांत कार उमथून मुखा वयल्यान येवपी बोलेरो जीप आनी विंझर व्हॅनीक ताचो नेटाचो
धपको बसलो. ह्या अपघातांत तिनूय वाहनांचें व्हड लुकसाण जालां. आगशी पुलीस स्टेशनाचे हवालदार उदय पालकार हांणी घडणुकेचो पंचनामो केलो.