आगळें वाजप

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

Antonio Vivaldi – The Four Seasons
उडक्यो मारीत खबरो दिवपी एके बायल पत्रकाराचो व्हिडियो हालींच व्हायरल जालो, आतां ह्या बायल वादकांचो हो व्हिडियो. आगळे पद्दतीचें हें वाजप. हो व्हिडियो व्हायरल जाला. (@ClickSearches च्या बरेंपणान)