आकाशवाणीच्या खबरां विभागाची कळाेवणी

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

पणजीः आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या खबरां विभागांत नैमित्तीक म्हळ्यार कॅज्युअल पांवड्या वेलो पॅनल विस्तारीत करपाचे आसात. कॅज्युअल वृत्तनिवेदक आनी अनुवादक, कॅज्युअल संपादक, कॅज्युअल रिपोर्टर आनी कॅज्युअल प्रॉडक्शन असिस्टंट अशा चार पदां खातीर खबरां विभागान अर्ज मागयल्यात.
चारूय पदां खातीर विद्यापिठाची पदवी गरजेची आसा. पिराय 21 ते 50 वर्सां मदीं आसूंक जाय.
कॅज्युअल वृत्तनिवेदना खातीर कोंकणी भाशेंचें गिन्यान आनी वृत्तनिवेदनाक फावसो आवाज गरजेचो. पत्रकारितेचो अणभव आनी संगणक हाताळपाचें गिन्यान आसल्यार बरें.
कॅज्युअल संपादक आनी रिपोर्टर हे खातीर पत्रकारितेंतली पदवी वा पदव्युत्तर पदविका गरजेचें वा संपादन/वार्तांकन म्हळ्यार रिपोर्टींग हेविशीं वृत्तपत्र वा इलेक्ट्रॉनीक माध्यमांत वावुरपाचो 5 वर्सांचो अणभव आसचो. कोंकणी भाशेचें गिन्यान गरजेचें.
कॅज्युअल प्रॉडक्शन असिस्टंटा खातीर अर्ज करपी उमेदवार रेडियो प्रॉडक्शनाची वेवसायीक पदविका आशिल्लो पदवीधर आनी ह्या मळार 3 वर्सांचो अणभव आशिल्लो जाय. इंग्लीश, हिंदी, कोंकणी भाशेचें गिन्यान जाय. संगणका वेलें ऑडियो संपादन आनी देवनागरी, इंग्लीश टायपिंगेचें गिन्यान गरजेचें.
उमेदवारांनी साद्या कागदा वेले आपले अर्ज, डिजिटल वा ऑनलायन पांवड्यार फारीक केल्ल्या योग्य शुल्काच्या छापील रसिटी सयत धाडून दिवचे.