आंबेडे बुद्दिबळ सर्तींत मयुरेश साईमा, श्रीकृष्णाक इनामां

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

भांगरभूंय । प्रतिनिधी
वाळपयः सत्तरी बुद्दिबळ असोसिएशनान आंबेडें- नगरगांव हांगा आयोजीत केल्ले बुद्दिबळ सर्तींत मयुरेश देसाय, साईमा गांवकार आनी श्रीकृष्ण खरपलकार हांणी दरेकी पयलें, दुसरें आनी तिसरें इनाम मेळयलें. वेदांत पर्येकार आन य़श स्वार हांकां उमेद वाडोवपी इनामां दिली.
आंबेडे शांतादुर्गा देवस्थानांत जाल्ले इनाम भेटवण कार्यावळीक संदीप केळकरा हांचे हस्तुकीं जैतिवंतांक इनामां भेटयलीं. भुरग्यांची उर्जा बऱ्या कामा खातीर खर्च करची हे कडेन पालकांनी लक्ष दिवपाक जाय. हालीं भुरग्यांच्या हातांत मोबायल दिसता. ताकां ते पसून पयर रावपाक सांगपाक पालकांनी सांगपाक जाय आनी तांचेर बरे संस्कार करपाक  जाय अशें केळकार हांणी सांगलें.
बुद्दिबळ खेळा विशींंल्हान भुरग्यां मदीं आवड तयार जावची म्हणून आमी अशे तरेच्यो सर्ती घेतात अशें असोसिएशनाचो अध्यक्ष कालिदास हरवळकार हांणी सांगलें जाल्यार बुद्दिबळाक लागून मत एकाग्र जाता आनी अभ्यासांत ताचो फायदो जाता अशें सुभाष गांवस हांणी सांगलें. बाळकृष्ण खाडीलकारान सर्तींचें परिक्षण केले आनी चिन्मय गाडगीळ हांणी निमाणे उपकार मांडले.