आंबेडें- सत्तरींत संस्कार वर्ग

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

भांगरभूंय प्रतिनिधी
वाळपयः आंबेडें- सत्तरी हांगच्या शांतादुर्गा देवळाच्या मंडपात ल्हान भुरग्यां खातीर संस्कार वर्ग सुरू केला. शिक्षिका निमता सुधाकर नायक हाणे हे खातीर फुडाकार घेवन भुरग्यांचे सुटयेच्या दिसात हो उपक्रम सुरू केला. भुरग्यांक वर्गांत सरस्वती वंदना, सूर्यनमस्कार, मनाचो श्लोक, व्यायाम, खेळ, बोधकथा, शांती मंत्र आनी हेर गजाली शिकयतात.
साजें 5 तें 6 अशें एक वर हो वर्ग चलता. सध्या तातूंत 10 भुरगीं वांटेकार जाल्यांत. भुरग्यांक व्यायाम करपाची गोडी लागची हे खातीर वेगवेगळे व्यायामाचे प्रकार भुरग्यांक शिकयतात अशें नमिता नायक हिणे सांगलें.