आंबिये कॉलेजीच्या प्राचार्याची बदली

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

प्राचार्यपद गेलें: सरस्वती पुजनाची आडखळ भुजली

भांगरभूंय । प्रतिनिधी

पणजीः संत सोहिरोबानाथ आंबिये म्हाविद्यालय वाठारांत सरस्वती पुजन करपाक परवानगी दिवंक नाशिल्ले डॉ. फिलीप रॉड्रिग्स इमेलो हांची बदली केल्या. शिक्षण कात्यान हे विशींचो बुधवारा आदेश काडलो. कांय दिसा आदीं अखील भारतीय विद्यार्थी परिशदेच्या वांगड्यांनी सरस्वती पुजनाक परवानगी दिवंक नाशिल्ल्यान थंय आंदोलन केल्लें.

इमेलो हांचे कडेन आंबिये म्हाविद्यालयाच्या प्राचार्यपदाचो तात्पुरतो ताबो दिल्लो. आतां तांकां परतून म्हापशेंच्या सेंट झेवियर म्हाविद्यालयांत परतून धाडला. कांय दिसां आदीं विद्यार्थ्यांनी म्हाविद्यालयांत सरस्वती पुजन करचे खातीर परवानगी मागिल्ली. मात इमेलो हांणी ती दिवंक नाशिल्ली. मेळिल्ले म्हायती प्रमाण ह्या म्हाविद्यालयांत फाटलीं दोन वर्सां सरस्वती पुजन करतात. अंदूं विद्यार्थ्यांनी 21 ऑक्टोबराक सरस्वती पुजन करपाक दिवचें, अशी मागणी केल्ली. पूण प्राचार्यान ते मागणेक प्रतिसाद दिवंक नाशिल्लो. ते परांत 20 ऑक्टोबराक विद्यार्थ्यांनी म्हाविद्यालयांत आंदोलन केल्लें. ते उपरांत 21 ऑक्टोबराक अभाविपच्या वांगड्यांनी म्हाविद्यालयाच्या वाठारांत सरस्वती पुजन केल्लें.